Talk:CSharpArt

From ICO wiki
Revision as of 22:25, 30 March 2013 by Roparn (talk | contribs) (Created page with '=Meeskond "asdasdasd" retsensioon= XML fail on lihtne ja hästi mõistetav. Atribuudid ja elemendid on rakendatud õigesti - ei ole kasutatud atribuute seal, kus neid võiks …')
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Meeskond "asdasdasd" retsensioon

XML fail on lihtne ja hästi mõistetav. Atribuudid ja elemendid on rakendatud õigesti - ei ole kasutatud atribuute seal, kus neid võiks olla raske parse-da või atribuudi sees kuvatav informatsioon pole sellist tüüpi, mis võiks olla muutuva sisuga. Meeskond on korrektselt implementeerinud XML põhinõuded ja -tavad ning need vastavalt oma rakendusele sobitanud. Ka ülesande nõuded on täidetud - seega pälvib XML fail meiepoolse kiituse.

XSLT esimene transformatsioonifail väljastab telefoniraamatu kõik isikud tabelina ning teine organisatsioonid, samuti tabelina. Millegi üle nuriseda ei ole, on kasutatud korrektselt if ja for-each lauseid. Kahjuks aga puudub .xslt fail, mis andmeid muudaks. Samuti oleks võinud olla reaalne html fail tulemusest kuskil hostitud, kuid see on ehk liigne nokkimine ning ei ole nõutud ka ülesandepüstituses.

Kasutasime XML-i valideerimiseks kaasasolevat XSD faili. Testimist teostasime Visual Studio 2012-s. Paraku tuleb tõdeda, et XML failis on mitmed vead, kuna XSD-s on üks element kirjavigadega (ilmselt peaks appartement hoopis apartment olema). See aga on pisiasi ning üldpilt paistab hea olevat ning skeemifail on üldiselt hästi koostatud.

Kokkuvõttes tuleb tõdeda, et lahendus on hea ning minimalistlik, mis teeb ka hiljem reaalse kasutuse lihtsamaks ning efektiivsemaks. Kindlasti on antud XML-ist ka andmete parse-mine ning kirjutamine murevaba, seda tänu loodud struktuuri loogilisusele.