Talk:Cat

From ICO wiki
Revision as of 08:38, 9 May 2011 by Ikruusam (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigationJump to search
  • Juhendit lugedes ei selgu, kuidas cat kasutaja arvutisse saab? Kas tegemist on Unix-laadsete operatsioonisüsteemide mingi standartse tööriistaga või tuleb see kasutajal eraldi paigaldada. Võinuks olla ära mainitud.
  • Kuna sageli kasutatakse cat käsku tekstifaili sisu kuvamiseks ekraanile, siis võinuks spetsifikatsiooni osas ära mainida, et pikemate failide ekraanile kuvamiseks sobib mõni teine käsk nt less, more paremini.

Maha 0,5 punkti

  • Tekst on kohati raskesti mõistetav, eriti spetsifikatsiooni osas. Samuti on kasutatud termineid, mille sisu ei ole avatud nagu nt mandaat.
  • Käsud ja võtmed ei ole tekstist selgesti eristatavad. Mida tähistab tekstis nt '-u'? Kas käsu võtit?
  • Valikute osa võinuks loetavuse huvides paremini joondatud olla.

Maha 2 punkti

  • Valikute osas on käsu tarbeks toodud välja hulgaliselt võtmeid ja kõigi nende võtmete peale on vaid üks näide.

Maha 1 punkti

  • Referaadi koostamisel kasutatud materjalidele ei ole viidatud. Ei usu, et kogu see jutt tuli koostaja peast.

Maha 0,5 punkti


Referaati hindasin 10 punktilisel skaalal. Puuduste eest arvasin maha 4 punkti, mis andis lõplikuks tulemuseks kokku 6 punkti.


Arvustas Ivo Kruusamäe AK21