Talk:DNS serveri paigaldamine ja haldamine Windows Server operatsioonisüsteemis

From ICO wiki
Revision as of 20:11, 2 April 2011 by Pkodotsi (talk | contribs)
Jump to navigationJump to search

Alustuseks tuleb kahjuks tõdeda, et antud artikkel lausa kubiseb kirjavigadest. Isegi sissejuhatus on valesti kirjutatud ja kohe esimeses lauses leidub neli kirjaviga "DNS ehk (Domain Name Server) - Ülesanndeks on ip aadressite tõlkimnie nimedeks, kuna ip aadresse on raskem meels pidada, tuleb abiks DNS." Ka on DNS valesti defineeritud, peaks olema Domain Name System mitte Domain Name Server

DNS paigaldamise ja seadistamise juhend on on üldiselt arusaadav, kuigi norida saaks piltide värvisügavuse üle.

Kasutatud materjalide all leidub vaid üks link ja seegi ITK wikist

Kokkuvõtteks võib öelda, et kuigi artikkel täidab oma eesmärgi, ei saa sellega kindlasti rahule jääda. Parandada tuleks kirjavead ning ka teema kohta võiks rohkem infot olla

Priit Lume


Selles referaadis autor põhjalikumalt näitas kuidas paigaldada DNS serverit, kuid väga nappus kirjutas kuidas haldada seda. Nimelt haldamise suhtes autor jagas lugejatega ainult 2 viimaste piltidega ja paari lausega. Sellega, minu arust, referaadi teema vastab sisule poolikult.

Kõigepealt autor saaks leia internetist DNS serveri sisukam ja täpsem mõiste, oma sõnadega ka hea, kuid mitte ilus.

Referaadis on olemas väike segadus selles kohas, kus on jutt mail.minuweeb.ee alamdomeeni kohta. Siin nähtavast autor peaks valima siiski MX record, vaid mitte AAAA, kuna kõne all vist postiserver.

Ja viimaseks, referaadis ka pole mainitud kuidas veenduda, et seadistatud DNS server tõesti töötab. Oleks hea näiteks panna paari pilte klientarvuti poolt.

Üld mulje referaadi kohta jäi hea ja meeldiv.

Pavel Kodotšigov AK22