Talk:DNS serveri paigaldamine ja haldamine Windows Server operatsioonisüsteemis

From ICO wiki
Revision as of 22:43, 13 April 2011 by Mtomson (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigationJump to search

Alustuseks tuleb kahjuks tõdeda, et antud artikkel lausa kubiseb kirjavigadest. Isegi sissejuhatus on valesti kirjutatud ja kohe esimeses lauses leidub neli kirjaviga "DNS ehk (Domain Name Server) - Ülesanndeks on ip aadressite tõlkimnie nimedeks, kuna ip aadresse on raskem meels pidada, tuleb abiks DNS." Ka on DNS valesti defineeritud, peaks olema Domain Name System mitte Domain Name Server

DNS paigaldamise ja seadistamise juhend on on üldiselt arusaadav, kuigi norida saaks piltide värvisügavuse üle.

Kasutatud materjalide all leidub vaid üks link ja seegi ITK wikist

Kokkuvõtteks võib öelda, et kuigi artikkel täidab oma eesmärgi, ei saa sellega kindlasti rahule jääda. Parandada tuleks kirjavead ning ka teema kohta võiks rohkem infot olla

Priit Lume


Selles referaadis autor põhjalikumalt näitas kuidas paigaldada DNS serverit, kuid natukene nappus kirjutas kuidas haldada seda. Nimelt haldamise suhtes autor jagas lugejatega ainult 2 viimaste piltidega ja paari lausega.

Kõigepealt autor saaks leia internetist DNS serveri sisukam ja täpsem mõiste, oma sõnadega ka hea, kuid mitte ilus.

Näidis, kus on jutt mail.minuweeb.ee alamdomeeni kohta, minu arvates on natukene mitte sobilik. Siin autorile tuleks jutustada edasi MX recordi kohta (vaid mitte AAAA), kuna kõne all vist postiserver või välja mõelda näidiseks teist domeeni nime.

Ja viimaseks, referaadis ka pole mainitud kuidas veenduda, et seadistatud DNS server tõesti töötab. Oleks hea näiteks panna paari pilte klientarvuti poolt.

Üld mulje referaadi kohta jäi hea ja meeldiv.

Pavel Kodotšigov AK22Juhend on piisavalt illustreeritud, kuidas installerida DNS server. Puudu oleks installerimise lõpupilt, kus näitab et dns server on installeritud. Haldamise osas on näidatud, kuidas seadistada DNS server, määrata forward lookup zone, määramine peamiseks DNSiks, DNS serveri domeeeninime määramine, DNS kirje uuendamise lubamist või keelamist(manuaalne uuendus), kuidas keelata aadressite edasisuunamine teistele IPdele. Lõpetuseks on kirjeldatud mailiserveri jaoks DNSi seadistamine


Mati Tomson AK11