Difference between revisions of "Talk:Echo"

From ICO wiki
Line 18: Line 18:
 
|1
 
|1
 
|1
 
|1
|Olemas- mõnusalt lakooniline
+
|Olemas- selgitas üldiselt ja arusaadavalt millega tegu
 
|-
 
|-
|Skoop
+
|Sisu
 
|2
 
|2
 
|1
 
|1
|Mida korralik adminn ei teeks on kirjas
+
|Üldiselt saan aru millega tegu aga kohati jääb arusaamatuks, mis kasutusvõimalused on ja kuidas kasutada.
 
|-
 
|-
 
|Tehniliselt korrektne  
 
|Tehniliselt korrektne  
Line 30: Line 30:
 
|Korrektne
 
|Korrektne
 
|-
 
|-
|Käsud on tekstist selgelt eristatud
+
|Käsud
 
|1
 
|1
|1
+
|0,5
|Täitsa oma kastikestes; loetavuse mugavuseks oleks väljund võinud natukene käsust (kas reavahega või oma kastikesega) eraldatud olla  
+
|Käskudest on lühidalt räägitud, kuid see ei tee mulle selgeks kuidas kasutada.  
 
|-
 
|-
 
|Õigused käskude kasutamiseks  
 
|Õigused käskude kasutamiseks  
Line 47: Line 47:
 
|Tekst on arusaadav (laused on korrektsed)  
 
|Tekst on arusaadav (laused on korrektsed)  
 
|2
 
|2
|1
+
|2
|Kuidagi kohmetu sõnastus osade võtmete kirjeldamisel
+
|Laused on üheselt mõistetavad ja arusaadavad
 
|-
 
|-
 
|Vormistus  
 
|Vormistus  
 
|2
 
|2
 
|1,5
 
|1,5
|NB oleks võinud olla rasvases kirjas, aga muus osas pole midagi ette heita. Kokkuvõte on puudu- oleks võinud, iseenesest, mõne rea lõpetuseks kirjutada.
+
|Kokkuvõte on puudu- oleks võinud, iseenesest, mõne rea lõpetuseks kirjutada.
 
|-
 
|-
 
|Näited  
 
|Näited  
 
|2
 
|2
|2
+
|0
|
+
|Minu jaoks on näited olulised ja need on selle refferaadi puhul kahjuks puudulikud.
 
|-
 
|-
 
|Kirjavead ja õigekiri  
 
|Kirjavead ja õigekiri  
 
|1,5
 
|1,5
|1
+
|1,5
|Mõni kirjaviga leidus
+
|Korras
 
|-
 
|-
 
|Kasutatud kirjandus
 
|Kasutatud kirjandus
Line 72: Line 72:
 
|Kokku
 
|Kokku
 
|20
 
|20
|16
+
|15
 
|
 
|
 
|}
 
|}
  
Teema ise oli üsna kerge ja üldiselt hästi käsitletud. Osa nimega "Kasutatavad võtmed", mis on põhimõttelislt ''manual'', oleks võinud olla eestikeelne.
+
Teema ise oli uus ja üldiselt hea lugemine. Oleks võinul midagi praktilisemat juures olla, et ise järgi teha, lihtne viide kus mida teha saab väga ei viinud mind kuhugi. Oleks konreetsed näited olnud oleksin meeleldi järgi proovinud.
  
<b>Hindas: Kristjan Vaik A21</b>
+
<b>Hindas: Priit Pobbul A22</b>

Revision as of 19:23, 18 May 2011

KRITEERIUM KAAL HINNANG SELGITUS
Autor 1 1 Kirja pandud
Versioonide ajalugu 1 0 Pole välja toodud
Sissejuhatus 1 1 Olemas- selgitas üldiselt ja arusaadavalt millega tegu
Sisu 2 1 Üldiselt saan aru millega tegu aga kohati jääb arusaamatuks, mis kasutusvõimalused on ja kuidas kasutada.
Tehniliselt korrektne 2 2 Korrektne
Käsud 1 0,5 Käskudest on lühidalt räägitud, kuid see ei tee mulle selgeks kuidas kasutada.
Õigused käskude kasutamiseks 1 1
Tekst on loetav (struktuur on olemas) 2 2 Olemas
Tekst on arusaadav (laused on korrektsed) 2 2 Laused on üheselt mõistetavad ja arusaadavad
Vormistus 2 1,5 Kokkuvõte on puudu- oleks võinud, iseenesest, mõne rea lõpetuseks kirjutada.
Näited 2 0 Minu jaoks on näited olulised ja need on selle refferaadi puhul kahjuks puudulikud.
Kirjavead ja õigekiri 1,5 1,5 Korras
Kasutatud kirjandus 1,5 1,5
Kokku 20 15

Teema ise oli uus ja üldiselt hea lugemine. Oleks võinul midagi praktilisemat juures olla, et ise järgi teha, lihtne viide kus mida teha saab väga ei viinud mind kuhugi. Oleks konreetsed näited olnud oleksin meeleldi järgi proovinud.

Hindas: Priit Pobbul A22