Difference between revisions of "Talk:Elekter"

From ICO wiki
Line 18: Line 18:
 
Arvete meilile saatmise funktsionaalsus võiks olla „Must have“ korteriomaniku seisukohast.
 
Arvete meilile saatmise funktsionaalsus võiks olla „Must have“ korteriomaniku seisukohast.
  
=C#=
+
==C#==
  
 
[https://wiki.itcollege.ee/index.php/Category:Programmeerimine_CSharp_keeles C# aine koduleht]
 
[https://wiki.itcollege.ee/index.php/Category:Programmeerimine_CSharp_keeles C# aine koduleht]

Revision as of 11:06, 30 January 2017

Retsensioon meeskonna Elekter analüüsile

Retsensiooni koostas: Agraarbeib

Tiimi Elekter analüüsi retsensioon

Meeskonna Elekter rakenduse analüüs on põhjalik ja annab hea ülevaate eesmärkidest ja funktsionaalsusest. Analüüsist tuleb välja kõik põhiline info, mida realiseerimiseks vaja on. Üheselt arusaadav on ka, mis otstarbeks see rakendus luuakse ja mis võimalused on seal kasutajal.

Rakendusega tahetakse hallata väga paljusid korteriühistuga seotud teemasid. Ohu kohaks võibki osutuda see, et kõiki plaanitud vajalikke funktsionaalsusi ei jõuta realiseerida. Analüüsis ei olnud välja toodud andmemudelit, et osaliselt hinnata projekti tegelikku mahtu. Kui andmemudel on liiga suur, siis võibki tekkida ajapuudus terviku teostamisel.

Mõned märkused:

Arvestama peaks sellega, et kui soovitakse rakendust kasutada väljaspool Tallinna, siis peaks olema ka väli LINN andmebaasis.

Retsensioonist ei loe välja, kas kasutatakse database first või code first lähenemist.

Kas rakenduse päringud käivad otse baasi tabelite pihta või on ka vahekihid?

Arvete meilile saatmise funktsionaalsus võiks olla „Must have“ korteriomaniku seisukohast.

C#

C# aine koduleht

C# kodutöö 2016

Retsensioon meeskonna Elekter lõpptootele

broneering tiimi Isearve poolt