Talk:Failiserveri paigaldus ja haldamine Windows Server operatsioonisüsteemis

From ICO wiki
Revision as of 22:38, 8 May 2011 by Teraudse (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigationJump to search

Retsenseerija: Heidi Olesk

Referaat andis ülevaate, milliste teenustega on failiserver seotud ja milliste tegevuste abil muutub administraatori jaoks failide-kataloogide haldus ülevaatlikumaks. Kohati pisut keeruline sõnastus, mis ilmselt inglise keele otsetõlkest tingitud.
Referaadis olemas korrektne samm-haaval jälgitav ja pildimaterjaliga varustatud failiserveri installatsiooni juhis ja õpetus, kuidas rollile teenuseid juurde lisada. Teemaga põhjalikumalt tegeledes on hea teada ka alternatiivseid lahendusi, mille kohta on referaadis leitavad vastavad lingid. Näiteks viide XML- vastusefaili tegemisele. Alati abistab kasutajat piisav näidete toomine.
Failiserveri ressursi halduse manageerija ja otsiteenuse juures on piirdutud vaid pildimaterjaliga ja põhirõhk sellel, kuidas teenus „püsti panna“. Lõpus lühike õpetus kaustade väljajagamisest ja ressursside haldamisest.
Lõpetuseks, failiserveri paigaldamine oli minu jaoks ammendav, aga teema teine osa - HALDUS, mitte. Haldamine on praktiseerimise teema, mis eeldab ohtralt ajalist ressurssi ja LIVE-keskkonna olemasolu.

Retsenseerija: Teet Raudsep

Referaadis on tehtud põhjalik ülevaade erinevate rollide paigaldamisest. Antud töö on samas halvasti struktureeritud (Kettea jagamine on keset teenuste paigaldamist mis eeldavad ise ketaste jagamisest tulenevat struktuuri). Tekstiline juhend ja pildiline juhend ei haaku ühtlaselt, osade pildiliste materjalide vahel puudub info kuidas jõuti järgneva pildini.
Antud töö kokkuvõttes toodud väiteid ei ole töö jooksul kordagi välja toodud ega viidatud. Samuti töö ise ei piltlikusta kokkuvõttes toodud phimõttete rakendamist. Seega kokkuvõte annab sõnumi, et nii võib teha aga ei ole hea.