Talk:Grupireeglite loomine ja rakendamine Windows Server 2008 R2 ja Windows 7 operatsioonisüsteemides

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Retsenseerija: Ivo Kruusamäe AK21

Teema, mille valdamiseta Windows Server operatsioonisüsteemidel põhinevat domeeni on pea võimatu hallata ja, mille valesti rakendamisel võib paksu pahandust tekitada.

Töö annab lühikese ülevaate valdkonna olemusest, räägib millega on tegemist ning näitab miinimum sammud ära. Lugedes tulebki meeles pidada, et tegemist on tõesti miinimumiga ning siit peab juba ise edasi uurima. Kirjutise kohta eriti midagi ette heita ei ole ja illustratiivset materjali on ka piisavalt lisatud.

Kui nüüd pisut norida, siis tundus sõnade kasutus kohati toortõlkele sarnanevat. Ma ei ole päris kindel, et Active Directory maakeelne vaste on Aktiivkataloog aga ma võin ka eksida. Hetkeks tekitas segadust ka GPO reeglite konteineritega sidumine - üritasin sikutada küll aga ei õnnestunud. Tegelikult on tegemist kahe erineva moodusega ja seal võinuks nt sõna või kusagil vahel olla.

Ise oleks tahtnud näha vihjet Resultant Set of Policy vahendile, millega saab nt vaadata, milline osa GPO reeglitest rakendus ja millised olid errorid rakendumisel. Paljud teavad mis on gpupdate ja kuidas seda kasutada aga kui see ei aita, siis on sageli mõistus otsas. RSoP on just üks neist vahendeist, mis võib sind probleemist üle aidata.