Talk:Kahurid

From EIK wiki
Revision as of 22:06, 5 January 2013 by Mlehtmet (talk | contribs) (Retsensioon meeskonna Kahurid lõpptootele)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Retsensioon meeskonna Kahurid lõpptootele

Meeskonna Kahurid eesmärgiks oli luua põnev tankimäng, mida saaks mängida nii üksi või kahekesi. Meeskonnal olid vägagi kõrged sihid võetud, kuna juba olemas olevat populaarset mängu ületada on alati üpris keeruline. Nagu öeldakse siis pole jalgratast uuesti mõtet leiutada, aga õnneks oli nende kasuks üle 20-e aasta tehnoloogilisi uuendusi.

Kahurite wiki lehel oli väga põhjalikult ära kirjeldatud, mis antud mängus juhtuma peaks ja mitu levelit jne. Kõik see oli väga positiivne ja kaasahaarav lugeda, kuid kaheldavaid mõtteid tekitas selle kõige reaalselt realiseerimine.

Mängu lõpptoode aga ei pakkunud oodatavat tulemust. Menüü osas oli kaks nuppu, kas mängida „mängi“ või kohe lahkuda „exit“ nupp. Funktsionaalsuset oli tehtud tanki liikumine ja laskmine. Miinus kogu asja juures on see, et üksinda ei ole võimalik seda mängu mängida kui just kellelegi ei meeldi kogu aeg võita. Kuid ka nendel tuleb pettuda, kuna skoori kui sellist ei eksisteeri. Levelid väljenduvad ainult tausta vahetuses. Kõige tähelepanuväärsemaks osaks oli sinakas ristkülik mängu keskel, mis täitis jää osa e. kui tank sellest üle sõitis, siis tekkis libisemis effekt.

Lõpetuseks ütleksin, et neil on veel palju, mida selle mängu juures arendada. Analüüsi osas on vägagi palju aspekte, mis tundusid täitsa huvitavad ning nad võiksid need ka reaalselt ära teha. Jään ootama.

Edu soovides REM.

Retsensioon meeskonna Kahurid mängu analüüsile.

Mängu kirjeldust lugedes tekkis väike nostalgiatunne peale, sest ka ise sai kunagi vaadatud, kuidas tuttav mängis telekamängul tanke, kuid väga vähe on sellest perioodist meeles. Kuigi idee ei ole täiesti uudne, on mõte realiseerida analoogne mäng tervitatav.

Analüüsis oli konkreetselt välja toodud see, et mäng ei piirdu ainult ühe tasandiga. See omakorda näitab, et mängija(te)l on ilmselt võimalus nautida mängu kauem kui esimesed kümme minutit . Ebaselgeks jäi tasandite juures asjaolu, et kuidas lahendatakse kahekesi mängides ühe mängija surm. Näiteks esimesel tasandil saavad mängijal nr 1 elud otsa ning ta langeb välja, mis siis mängija nr 1-st edasi saab. Kas see tähendab seda, et järgmises tasandis antakse talle uus võimalus või ta peab ootama kaasvõitleja edukat või siis vähemedukat mängu lõpetamist?

Atraktiivseks muudab mängu lisaboonuste kogumine, kus mängijal on võimalus korjata erinevaid märke, mis ma nagu aru sain võimaldavad tankidel saavutada lisavõimeid. Võib küsida, et miks selliste lisaboonuste toppimine on prioriteet, sellise mahuka projekti juures. Kindlasti see on mänguloojate poolt väga hea käik, sest selleks et märke koguda, peab mängija seadma enda tanki ohtu. Ohutundega kaasneb inimese kehas suurenenud adrenaliinieritus, mis teeb mängija jaoks mängu veelgi põnevamaks.

Positiivne on see, et meeskond ei ole hinnanud enda võimeid üle ning kui esialgu oli multiplayer suhteliselt must have, siis nüüdseks on aru saadud, et üle võrgu töötava mängu loomine võib osutuda oodatust keerulisemaks. Analüüsile annab boonuspunkte lisaks, et on toodud välja ka konkreetsed kohad, kus võib esineda probleeme nagu NPC-id ning nendega seostuv temaatika. Kuid ainult kiitmisest ei piisa. XNA mängu üheks nõudeks oli XBox-i puldi tugi, mida ei mainitud analüüsis. Kirjas oli ainult, et toetus on ainult arvutiklaviatuurile.

Idee on hea, sest mängijad, kellele varasemalt meeldis telekamängu peal tankide mäng, siis loodetavasti on neil võimalus proovida ka XNA-l kirjutatud analoogset mängu. Kindlasti jään ootama selle projekti valmimist, et uurida lähtekoodi ning saada ülevaade realisatsioonist.

Meeskond: Leffe

Retsensioon meeskonna "Kahurid" analüüsile.

Meeskonnal on väga hea idee. Miks mitte puhuda millegile vanale uuesti elu sisse. Positiivne on, et nad arendavad vana mängu edasi ning annavad sellele omad vürtsid. Nende nägemus mängust on eeskujulikult välja toodud. Lisaks on kirjeldatud korrektselt temaatikat ja tasemeid. Nad on võtnud endale korraliku ülesande, tööd on palju. Ma isiklikult loodan väga , et nad jõuavad valmis, sest tahaks isegi proovida lõpptoodet. Mis mulle eriti silma hakkas oli see, et nende sooviks on ka teha mitmikmängu võimalus. See on küll kahjuks märgitud „Nice to have“ alla kuid siiski loodan, et nad suudavad sellega ka valmis teha. Mitmikmäng tahab saada ka kõvasti tööd aga mitmikmäng annab ühele mängule hoopis teise näo. Minu arvates on nad väga õiged asjad toonud välja „Raskuste“ all, sest minu silmis tunduvad need ka keeruliseimad punktid olema antud ülesande juures. Üks miinus, mis mulle silma jäi oli see, et nad vist ei kavatse teha Xbox’ile seda mängu, millest on väga kahju. Läbivad motiivid: Vanakoolikas, hea idee ja loogilisus.

Meeskond: Baller

Retsensioon meeskonna Kahurid prototüübile

Meeskond Kahurid otsustas luua 2012. aasta Tankid antud aine raames. Eelnevalt on soovitav tutvuda meeskonna toote kirjeldusega ning analüüsiga, mis annab aimu, mille poole Kahurid pürgivad, sest prototüübi jooksutamisel ei pruugi meeskonna nägemus koheselt mängijale arusaadav olla.

Antud projekt peaks tekitama nostalgia-tunde ning meeskond on seda sihilikult ka arvesse võtnud. Siinkohal on ootused suured, sest paberil kirjeldatud detailid, mis lõpptootes peavad meeskonna eestkostja sõnul olema teostatud, on mängukogemust silmas pidades vajalikud. Loodetavasti suudab meeskond oma põhielemendid realiseerida, sest hetkel on mäng nii-öelda tühi, kuid tegemist on alles prototüübiga, seega andestatav. Prototüüp annab siiski aimu mingisugusel määral, mida mängija võib oodata versioonist lõpptoode, paraku on veel palju küsimärke, milliseks kujuneb hävitustöö Kahurite maailmas.

Prototüübi puhul saab oma mängukogemust huvitavamaks muuta, kui mängija üritab Kahurite mehikest, tangikest, kupplikest liigutada ja kuule välja pressida samaaegselt. Seejärel üritada seda kõike mängu ekraani raamides hoida, mis nõuab meisterlikkust. Paraku ei ole kirjeldatu aga mängu eesmärk, seega peab ootama lõpptoodet.

Hetke seisuga peab tiim veel kõvasti vaeva nägema, et nende väljalase oleks võrdväärne või lausa parem kui seda on kunagine mäng Tankid, tõeline gigant. Sellegi poolest, meeskond on teadlik oma projekti praegustest puudustest ja prototüübi kallal käib vilgas töö ning meeskonna liikmed annavad oma panuse, et luua parim mäng.

Meeskond: REM