Talk:Kustutatud failide taastamine Ubuntus

From ICO wiki
Revision as of 21:03, 11 December 2011 by Gratsep (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigationJump to search
  • Artikkel annab ülevaate kustutatud failide taastamisest Ubuntus. Artikkel on asjalik ja välja on toodud erinevaid alternatiive.
  • Sissejuhatus on asjalik ja hästi mõistetav.
  • Praktilised näitad on ilusti välja toodud.
  • Sisu oli piisavalt.
  • Ülesehituse poolest korralik.
  • Kirjavigu ei leidnud.
KRITEERIUM KAAL HINNANG SELGITUS
Skoop 0,5 0 Puudub info selle kohta, et mis eelteadmisi on vaja failide taastamiseks.
Artikli tutvustus ja versioon 0,5 0,5 Artikkel on asjalik ja välja on pakutud erinevaid lahendusi probleemi käsitlemiseks.
Sissejuhatus 0,5 0,5 Üheselt mõistetav ja asjalik sissejuhatus.
Tehniliselt korrektne 1 1 Tehniliselt on korras.
Kasutatud kirjandus 0,5 0,5 Olemas.
Näited kasutamiseks/käsud 1 1 Olemas.
Sisu 4 4 Piisav.
Ülesehitus 1 1 Täitsa kena.
Kirjavead ja õigekiri 0,5 0,5 Sissejuhatuses võiks norida korduste pärast aga need tunduvad vältimatud.
Kokku 10 9,5


Retsenseeris: Gertti-Vena Rätsep A21