Talk:Laenutajad

From EIK wiki
Revision as of 15:10, 31 March 2013 by Lhollo (talk | contribs) (Created page with '<h2>Retsensioon meeskonnale ''Laenutajad''</h2> <br> Meeskond ''Laenutajad'' on seadnud eesmärgiks luua kodune filmide laenutus, mida on võimalik täiendada nii filmide lisamis…')
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Retsensioon meeskonnale Laenutajad


Meeskond Laenutajad on seadnud eesmärgiks luua kodune filmide laenutus, mida on võimalik täiendada nii filmide lisamise kui eemaldamise teel.
Õppejõu poolt seatud nõuded XML-failile on üldiselt täidetud. Dimensioone on rohkem kui 4, atribuute (mis oleks rohkem kui „lihtsalt id“) on kasutatud kahel erineval dimensioonil:
<movie> ja <subtitle> ning <prices>. Neist kaks viimast on minu arusaamist mööda sama taseme dimensioonid. Sellegi poolest loeksin nõuded täidetuks, sest vastavalt veebilehe http://www.w3schools.com soovitustele oleks atribuute mõistlik kasutada pigem metaandmete esitamiseks.
Käesolevas projektis näeb atribuutide kasutamine siiski väga loomulik välja, mitmete teiste projektidega põgusalt tutvudes näis atribuutide lisamine erinevatele dimensioonidele välja mõnevõrra kunstlik (ka minu enda projektis) ja isegi ebaloogiline.
XML-i struktuur on loogiline ja konkreetne. Koduse väikese filmilaenutuse jaoks üsna piisavalt andmeid iga filmi kohta. Kui reaalselt filmide välja andmiseks läheb, peaks lisama andmed laenutaja kohta ning kuupäevad.
Stiilifail jätkab XML-i loogilist ülesehitust ja andmete kuvamise tulemust on lihtne lugeda.
Stiilifailide osas panin tähele, et vikilehe põhjal on pisut arusaamatu, kas õppejõud soovib mitut või piisab ühest. Reeglid ja Tähtajad kirjelduses on juttu pigem ühest stiilifailist, pealkirja Hindamine all on kirjas „paar kolm sobivat XSL faili“. Juhul kui viimane tingimus on tõene, ei ole meeskond Laenutajad kahjuks kogumahus ülesannet täitnud.
Üllatuslikult on Laenutajad skeemifaili tegemisel kasutanud mitte lihtsustatud varianti lasta Visual Studiol enese eest kõik ära teha, vaid koostatud on DTD skeemifail, mida abivahenditega teha teatavasti ei saa. Kuna tegemist ei ole väga suure ega keerulise andmetehulgaga, siis on see täiesti piisav skeemifail, lühem ning seega paremini loetav kui potentsiaalne xsd-fail.
Kui kritiseerima peab, siis kommentaare ja dokumentatsiooni justkui ei ole. Iseenesest on kõik nii arusaadav, et nagu ei vajakski. Kuna ma ka ise ühtegi kommentaari ei kirjutanud, siis pigem jätan pinnu teise silmas käesolevaga mainimata.
Kokkuvõttes on väga hea töö – ülesehitus on lihtne, loogiline, andmete osas ei ole mingit „lahmimist“ sadade ridadega ja kuvamine on täpselt sama ilus kui xml-fail ise. Like.