Talk:Linux boot protsess: Difference between revisions

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search
No edit summary
No edit summary
Line 1: Line 1:
'''Retsenseerija:  Kristjan Vask
'''Retsenseerija:  Kristjan Vask


pooleli
Artikkel on hästi koostatud, peale mõningate täienduste sisseviimist õnnestus autoril parandada ära ka üksikud puudujäägid.
Täpsemalt on üksikud punktid hinnatud allolevas tabelis.


Retsenseeritud 17.05.2011
Viimati retsenseeritud 18.05.2011


{| class="wikitable" border="1"
{| class="wikitable" border="1"
Line 16: Line 17:
| Autor ja versioonid
| Autor ja versioonid
| 0,5
| 0,5
| 0,25
| 0,5
| olemas, aga võiks olla alguses, hetkel lõpus, versioonid puuduvad
| olemas, aga võiks olla alguses, hetkel lõpus, versioonid puuduvad <br>
Versioonid lisatud, autori vormistus parandatud
|-
|-Revision as of 11:19, 18 May 2011

Retsenseerija: Kristjan Vask

Artikkel on hästi koostatud, peale mõningate täienduste sisseviimist õnnestus autoril parandada ära ka üksikud puudujäägid. Täpsemalt on üksikud punktid hinnatud allolevas tabelis.

Viimati retsenseeritud 18.05.2011

KRITEERIUM KAAL HINNANG SELGITUS
Autor ja versioonid 0,5 0,5 olemas, aga võiks olla alguses, hetkel lõpus, versioonid puuduvad

Versioonid lisatud, autori vormistus parandatud

Sissejuhatus ja skoop 1 0,5 sissejuhatus olemas aga võiks natuke pikem olla, skoop puudub
Tehniliselt korrektne 2 2 tundub korrektne
Näited 2 1,5 võiks olla selgitatud täpsemalt kuidas ja mida muuta
Õigekiri 1 1 korrektne
Vormistus 0,5 0,5 sobib
Allikad 0,5 0,5 olemas
Kokkuvõte 1 1 olemas
Sisu kvaliteet 1 0,5 võiks mõnevõrra pikem olla, arvestades allikate mahukust
Kokku 10 8.25


Täiendasin osades punktides (Kristjan)