Talk:Linux boot protsess: Difference between revisions

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search
No edit summary
No edit summary
Line 19: Line 19:
| 0,5
| 0,5
| olemas, aga võiks olla alguses, hetkel lõpus, versioonid puuduvad <br>
| olemas, aga võiks olla alguses, hetkel lõpus, versioonid puuduvad <br>
Versioonid lisatud, autori vormistus parandatud
18.05: Versioonid olemas nüüd, autori vormistus parandatud
|-
|-


Line 25: Line 25:
| Sissejuhatus ja skoop
| Sissejuhatus ja skoop
| 1
| 1
| 0,5
| 1
| sissejuhatus olemas aga võiks natuke pikem olla, skoop puudub
| sissejuhatus olemas aga võiks natuke pikem olla, skoop puudub<br>
18.05: Sissejuhatus parandatud
|-
|-Revision as of 11:32, 18 May 2011

Retsenseerija: Kristjan Vask

Artikkel on hästi koostatud, peale mõningate täienduste sisseviimist õnnestus autoril parandada ära ka üksikud puudujäägid. Täpsemalt on üksikud punktid hinnatud allolevas tabelis.

Viimati retsenseeritud 18.05.2011

KRITEERIUM KAAL HINNANG SELGITUS
Autor ja versioonid 0,5 0,5 olemas, aga võiks olla alguses, hetkel lõpus, versioonid puuduvad

18.05: Versioonid olemas nüüd, autori vormistus parandatud

Sissejuhatus ja skoop 1 1 sissejuhatus olemas aga võiks natuke pikem olla, skoop puudub

18.05: Sissejuhatus parandatud

Tehniliselt korrektne 2 2 tundub korrektne
Näited 2 1,5 võiks olla selgitatud täpsemalt kuidas ja mida muuta
Õigekiri 1 1 korrektne
Vormistus 0,5 0,5 sobib
Allikad 0,5 0,5 olemas
Kokkuvõte 1 1 olemas
Sisu kvaliteet 1 0,5 võiks mõnevõrra pikem olla, arvestades allikate mahukust
Kokku 10 8.25


Täiendasin osades punktides (Kristjan)