Talk:Linux boot protsess: Difference between revisions

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search
No edit summary
No edit summary
Line 1: Line 1:
'''Retsenseerija:  Kristjan Vask
'''Retsenseerija:  Kristjan Vask


Artikkel on hästi koostatud, peale mõningate täienduste sisseviimist õnnestus autoril parandada ära ka üksikud puudujäägid.
Artikkel on hästi koostatud, peale mõningate täienduste sisseviimist õnnestus autoril parandada ära ka üksikud puudujäägid. Ülesehitus on lihtne ja loogiline, alustatakse põhimõtete tutvustamist ning minnakse järk-järgult spetsiifilisemaks.
Täpsemalt on kirjatöö osad hinnatud allolevas tabelis.
Täpsemalt on kirjatöö osad hinnatud allolevas tabelis.Revision as of 13:54, 18 May 2011

Retsenseerija: Kristjan Vask

Artikkel on hästi koostatud, peale mõningate täienduste sisseviimist õnnestus autoril parandada ära ka üksikud puudujäägid. Ülesehitus on lihtne ja loogiline, alustatakse põhimõtete tutvustamist ning minnakse järk-järgult spetsiifilisemaks. Täpsemalt on kirjatöö osad hinnatud allolevas tabelis.

Retsensioon uuendatud 18.05.2011

KRITEERIUM KAAL HINNANG SELGITUS
Autor ja versioonid 0,5 0,5 olemas, aga võiks olla alguses, hetkel lõpus, versioonid puuduvad

18.05: Versioonid olemas nüüd, autoril vormistus parandatud

Sissejuhatus ja skoop 1 1 sissejuhatus olemas aga võiks natuke pikem olla, skoop puudub

18.05: Sissejuhatuse parandatud versioon on korralik

Tehniliselt korrektne 2 2 vigu ei õnnestunud leida, tundub korrektne
Näited 2 2 võiks olla selgitatud täpsemalt kuidas ja mida muuta

18.05: täiendatud selgitused on sobilikud

Õigekiri 1 1 korrektne
Vormistus 0,5 0,5 sobib, silma midagi häirima ei hakka
Allikad 0,5 0,5 olemas ning sobilikud
Kokkuvõte 1 1 olemas
Sisu kvaliteet 1 1 võiks mõnevõrra pikem olla, arvestades allikate mahukust

18.05:parandatud variant on sisukam ja sobib

Kokku 10 10


Täiendasin osades punktides (Kristjan)