Talk:Linux boot protsess: Difference between revisions

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search
No edit summary
No edit summary
 
(51 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
'''Retsenseerija:  Kristjan Vask
'''Retsenseerija:  Kristjan Vask
Artikkel on hästi koostatud, peale mõningate täienduste sisseviimist õnnestus autoril parandada ära ka üksikud puudujäägid. Ülesehitus on lihtne ja loogiline, alustatakse põhimõtete tutvustamist ning minnakse järk-järgult spetsiifilisemaks.
Kenasti on välja toodud ka näited confifailidest, kuigi confifailidest annaks ilmselt veel kirjutada, tundub see käesoleva artikli jaoks piisavas mahus olevat. <br>
Kui natuke norida siis loodetavasti saab täiendust ka kokkuvõte kuhu ootaks natuke pikemalt oma arvamust erinevate bootloaderite kohta ning väikest võrdlust windowsiga. Leitud sai ka mõned õigekirja- ning sõnastusvead, kuid enamik neist on praeguseks versiooniks juba parandatud.
Täpsemalt on kirjatöö osad hinnatud allolevas tabelis.
Retsensiooni tabel uuendatud 19.05.2011
{| class="wikitable" border="1"
{| class="wikitable" border="1"
|-
|-
Line 7: Line 16:
! SELGITUS
! SELGITUS
|-
|-


|-
|-
| Autor
| Autor ja versioonid
| 0,5
| 0,5
| 0,5
| 0,5
|  
| olemas, aga võiks olla alguses, hetkel lõpus, versioonid puuduvad <br>
18.05: Versioonid olemas nüüd, autoril vormistus parandatud
|-
|-


|-
|-
| Skoop
| Sissejuhatus ja skoop
| 0,5
| 1
| 0
| 1
|  
| sissejuhatus olemas aga võiks natuke pikem olla, skoop puudub<br>
18.05: Sissejuhatuse parandatud versioon on korralik
|-
|-


|-
|-
| Sissejuhatus
| Tehniliselt korrektne
| 0,5
| 2
| 0,5
| 2
|  
| vigu ei õnnestunud leida, tundub korrektne
|-


|-
|-
| Nõuded
| Näited
| 1
| 2
| 1
| 2
|  
| võiks olla selgitatud täpsemalt kuidas ja mida muuta<br>
18.05: täiendatud selgitused on sobilikud
|-
|-


|-
|-
| Tehniliselt korrektne
| Õigekiri ja sõnastus
| 1,5
| 1
| 1,5
| 0,75
|
| 18.05:üldiselt korrektne, kokkuvõtte sõnastust võiks natuke parandada
"kuid samas "sophisticated". Toetades suurt hulka " - kirjavahemärgid, sõnastus.<br>
19:05:autoril sõnastus parandatud, leitud veel üks sõnastuse viga kokkuvõttes: "toetades suur hulga erinevaid"
|-
|-


|-
|-
| Näide
| Vormistus
| 0,5
| 0,5
| 0,5
| 0,5
|  
| sobib, silma midagi häirima ei hakka
|-


|-
|-
| Käsud on tekstist eristatud
| Allikad
| 0,5
| 0,5
| 0,5
| 0,5
|  
| olemas ning sobilikud
|-
|-


|-
| Kokkuvõte ja oma hinnang
| 1,5
| 1,25
| olemas, aga oma hinnang erinevate loaderite kohta võiks natuke täpsemalt välja toodud olla.
|-


|-
|-
|Tekst on arusaadav (laused on korrektsed)
| Sisu kvaliteet
| 1
| 1
| 1
| 1
|  
| võiks mõnevõrra pikem olla, arvestades allikate mahukust <br>
18.05:parandatud variant on sisukam ja sobib
|-
|-


|-
|-
| Vormistus
| '''Kokku'''
| 1,5
| '''10'''
| 1,5
| '''9,5'''
|  
|
|-
|-
|}


|-
| Kokkuvõte
| 0,5
| 0
|
|-


|-
 
| Kokku
'''Täiendasin osades punktides''' (Kristjan)
|
 
|
 
|
 
|-
 
|}
Järgmiste lausete sõnastuse võiks uuesti üle vaadata:
 
* Pärast buutimisele kuuluvate seadmete kindlaks määramist annab bootstrap loader "juhtimise üle" peabuudikirjele e. Master Boot Record'ile, mis on sektsioneeritud mäluseadme esimene sektor (nullsektor) ja kujutab endast 512-baidist buutsektorit ja mida nimetatakse ka jaotussektoriks, mida kasutatakse:
 
*Mitmeid buudilaadureid saab seadistada nii, et annavad kasutajale valiku mitme buutimisviisi vahel- erinevad operatsioonisüsteemid (dual või multibooting), sama süsteemi erinevate versioonide vahel, erinevad operatsioonisüsteemi laadimisvalikud (näiteks safe mode) jne.
 
*Kui kernel on buuditud ja initsialiseeritud, alustab kernel esimest user-space rakenduse.
 
(Kristiina Liebert)

Latest revision as of 13:36, 13 January 2013

Retsenseerija: Kristjan Vask

Artikkel on hästi koostatud, peale mõningate täienduste sisseviimist õnnestus autoril parandada ära ka üksikud puudujäägid. Ülesehitus on lihtne ja loogiline, alustatakse põhimõtete tutvustamist ning minnakse järk-järgult spetsiifilisemaks. Kenasti on välja toodud ka näited confifailidest, kuigi confifailidest annaks ilmselt veel kirjutada, tundub see käesoleva artikli jaoks piisavas mahus olevat.
Kui natuke norida siis loodetavasti saab täiendust ka kokkuvõte kuhu ootaks natuke pikemalt oma arvamust erinevate bootloaderite kohta ning väikest võrdlust windowsiga. Leitud sai ka mõned õigekirja- ning sõnastusvead, kuid enamik neist on praeguseks versiooniks juba parandatud.

Täpsemalt on kirjatöö osad hinnatud allolevas tabelis.

Retsensiooni tabel uuendatud 19.05.2011

KRITEERIUM KAAL HINNANG SELGITUS
Autor ja versioonid 0,5 0,5 olemas, aga võiks olla alguses, hetkel lõpus, versioonid puuduvad

18.05: Versioonid olemas nüüd, autoril vormistus parandatud

Sissejuhatus ja skoop 1 1 sissejuhatus olemas aga võiks natuke pikem olla, skoop puudub

18.05: Sissejuhatuse parandatud versioon on korralik

Tehniliselt korrektne 2 2 vigu ei õnnestunud leida, tundub korrektne
Näited 2 2 võiks olla selgitatud täpsemalt kuidas ja mida muuta

18.05: täiendatud selgitused on sobilikud

Õigekiri ja sõnastus 1 0,75 18.05:üldiselt korrektne, kokkuvõtte sõnastust võiks natuke parandada

"kuid samas "sophisticated". Toetades suurt hulka " - kirjavahemärgid, sõnastus.
19:05:autoril sõnastus parandatud, leitud veel üks sõnastuse viga kokkuvõttes: "toetades suur hulga erinevaid"

Vormistus 0,5 0,5 sobib, silma midagi häirima ei hakka
Allikad 0,5 0,5 olemas ning sobilikud
Kokkuvõte ja oma hinnang 1,5 1,25 olemas, aga oma hinnang erinevate loaderite kohta võiks natuke täpsemalt välja toodud olla.
Sisu kvaliteet 1 1 võiks mõnevõrra pikem olla, arvestades allikate mahukust

18.05:parandatud variant on sisukam ja sobib

Kokku 10 9,5


Täiendasin osades punktides (Kristjan)Järgmiste lausete sõnastuse võiks uuesti üle vaadata:

  • Pärast buutimisele kuuluvate seadmete kindlaks määramist annab bootstrap loader "juhtimise üle" peabuudikirjele e. Master Boot Record'ile, mis on sektsioneeritud mäluseadme esimene sektor (nullsektor) ja kujutab endast 512-baidist buutsektorit ja mida nimetatakse ka jaotussektoriks, mida kasutatakse:
  • Mitmeid buudilaadureid saab seadistada nii, et annavad kasutajale valiku mitme buutimisviisi vahel- erinevad operatsioonisüsteemid (dual või multibooting), sama süsteemi erinevate versioonide vahel, erinevad operatsioonisüsteemi laadimisvalikud (näiteks safe mode) jne.
  • Kui kernel on buuditud ja initsialiseeritud, alustab kernel esimest user-space rakenduse.

(Kristiina Liebert)