Talk:Linux boot protsess: Difference between revisions

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search
No edit summary
No edit summary
Line 19: Line 19:
| 0,5
| 0,5
| olemas, aga võiks olla alguses, hetkel lõpus, versioonid puuduvad <br>
| olemas, aga võiks olla alguses, hetkel lõpus, versioonid puuduvad <br>
18.05: Versioonid olemas nüüd, autori vormistus parandatud
18.05: Versioonid olemas nüüd, autoril vormistus parandatud
|-
|-


Line 27: Line 27:
| 1
| 1
| sissejuhatus olemas aga võiks natuke pikem olla, skoop puudub<br>
| sissejuhatus olemas aga võiks natuke pikem olla, skoop puudub<br>
18.05: Sissejuhatus parandatud
18.05: Sissejuhatuse parandatud versioon on korralik
|-
|-Revision as of 10:32, 18 May 2011

Retsenseerija: Kristjan Vask

Artikkel on hästi koostatud, peale mõningate täienduste sisseviimist õnnestus autoril parandada ära ka üksikud puudujäägid. Täpsemalt on üksikud punktid hinnatud allolevas tabelis.

Viimati retsenseeritud 18.05.2011

KRITEERIUM KAAL HINNANG SELGITUS
Autor ja versioonid 0,5 0,5 olemas, aga võiks olla alguses, hetkel lõpus, versioonid puuduvad

18.05: Versioonid olemas nüüd, autoril vormistus parandatud

Sissejuhatus ja skoop 1 1 sissejuhatus olemas aga võiks natuke pikem olla, skoop puudub

18.05: Sissejuhatuse parandatud versioon on korralik

Tehniliselt korrektne 2 2 tundub korrektne
Näited 2 1,5 võiks olla selgitatud täpsemalt kuidas ja mida muuta
Õigekiri 1 1 korrektne
Vormistus 0,5 0,5 sobib
Allikad 0,5 0,5 olemas
Kokkuvõte 1 1 olemas
Sisu kvaliteet 1 0,5 võiks mõnevõrra pikem olla, arvestades allikate mahukust
Kokku 10 8.25


Täiendasin osades punktides (Kristjan)