Talk:Linux boot protsess

From ICO wiki
Revision as of 21:25, 17 May 2011 by Krvask (talk | contribs)
Jump to navigationJump to search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Retsenseerija: Kristjan Vask

pooleli

Retsenseeritud 17.05.2011

KRITEERIUM KAAL HINNANG SELGITUS
Autor ja versioonid 0,5 0,25 olemas, aga võiks olla alguses, hetkel lõpus, versioonid puuduvad
Sissejuhatus ja skoop 1 0,5 sissejuhatus olemas aga võiks natuke pikem olla, skoop puudub
Tehniliselt korrektne 2 2 tundub korrektne
Näited 2 1,5 võiks olla selgitatud täpsemalt kuidas ja mida muuta
Õigekiri 1 1 korrektne
Vormistus 0,5 0,5 sobib
Allikad 0,5 0,5 olemas
Kokkuvõte 1 1 olemas
Sisu kvaliteet 1 0,5 võiks mõnevõrra pikem olla, arvestades allikate mahukust
Kokku 10 x