Talk:Load average: Difference between revisions

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search
No edit summary
No edit summary
Line 30: Line 30:


Referaadi käsitluse pikkus on hindaja toonud miinuseks, kuid mina leian et teema on piisava põhjalikkusega lahti mõtestatud ja seletatud.
Referaadi käsitluse pikkus on hindaja toonud miinuseks, kuid mina leian et teema on piisava põhjalikkusega lahti mõtestatud ja seletatud.
Kui hindaja leiab, et midagi on seletamatta jäetud siis võiks selle ka siinkohal välja tuua. Ma ei leia, et referaat peaks olema algmaterjali täpne koopia mistõttu tõesti referaat ei saavuta sama pikkust nagu mõni kasutatud kirjanduse all olev artikkel. Samuti ei saa ma täpselt aru mida loodab hindaja näha käskude kombineerimise all, sest load average on kindel näitaja mis näitab kindlat suurust CPU koormuse kohta, mingisugused kombinatsioonid seda näitajat ei mõjuta või mõne muu nurga alt ei näita.
Kui hindaja leiab, et midagi on seletamatta jäetud siis võiks selle ka siinkohal välja tuua. Ma ei leia, et referaat peaks olema algmaterjali täpne koopia mistõttu tõesti referaat ei saavuta sama pikkust nagu mõni kasutatud kirjanduse all olev artikkel, ning nendes artiklites lahatakse ka täpsemalt load average näitaja suurenemise põhjust mida ma siinkohal ei pea vajalikuks täpsemalt kirjutada. Samuti ei saa ma täpselt aru mida loodab hindaja näha käskude kombineerimise all, sest load average on kindel näitaja mis näitab kindlat suurust CPU koormuse kohta, mingisugused kombinatsioonid seda näitajat ei mõjuta või mõne muu nurga alt ei näita.

Revision as of 22:45, 23 May 2011

Tekstil on olemas kenasti sissejuhatus, kellele mõeldud artikkel on ja lühikeselt kirjeldatud mis infot artiklist saab

Kui millegi üle nuriseda üldse saab väga siis on just artikli pikkus. Vaadates läbi ta kasutatud materjal avastasin, et sealt saaks veel materjali mida siia võiks kenasti juurde lisada. Kuigi on lühikene ei saa väita, et teema käsitlus pole sisutihe, väga kenasti saab aru mis asi on load average ja mille jaoks ma seda kasutada saan.

Välja on toodud näited ja nendele on juurde lisatud seletus, mis on äärmiselt positiivne, sest muidu oleksid suvalised numbrid millest peaks ise läbi hammustama. Väga meeldib, autode näide sest seda peaks mõistma isegi inimesed, kes väga ei tegele arvutiga aga tunnevad huvi.

Võiks olla mõned käsud veel kuidas load averaget rohkem kombineerida, kui selleks vajadus peaks tekkima.

Kokkuvõte on väga hästi tehtud. On aru saada et isik kes selle artikli koostas sai ise ka aru mida ta kirjutab ja milleks!


Hindamisskaala:

Ülesehitus       1   2  Enamik põhiosasid olid olemas, aga teema käsitlus oli natuke lühidalt
Sisukord        1   1  Olemas
Sissejuhatus      1   1  Olemas
Skoop         1   1  Olemas
Käskude väljatoomine 0,25  0,5 On näidatud paari käsku
Teksti loetavus    1   1  Tekst liigendatud
Õigekiri, keelekasutus 1   1  Kenasti loetav ja mõistetav
Arusaam jutust     1,25   1,25  Väga lihtsa näitega on selgitatud mis on load average
Kokkuvõte       0,5  0,5 Kenasti kokku võetud, nii et saab enamvähem aru millest jutt kui kokkuvõtet lugeda
Kasutatud kirjandus  0,25  0,5 Olemas, aga pole autorit taha märgitud

Kokku          8.5 10


Kaido Loonurm

 • Lisasin paar graafilise appi linki artiklile juurde, millega saab desktopilt jälgida load average näitajat.
 • Lisasin artiklite autorid kasutatud kirjanduse alla juurde, nagu hindaja nõudis.

Referaadi käsitluse pikkus on hindaja toonud miinuseks, kuid mina leian et teema on piisava põhjalikkusega lahti mõtestatud ja seletatud. Kui hindaja leiab, et midagi on seletamatta jäetud siis võiks selle ka siinkohal välja tuua. Ma ei leia, et referaat peaks olema algmaterjali täpne koopia mistõttu tõesti referaat ei saavuta sama pikkust nagu mõni kasutatud kirjanduse all olev artikkel, ning nendes artiklites lahatakse ka täpsemalt load average näitaja suurenemise põhjust mida ma siinkohal ei pea vajalikuks täpsemalt kirjutada. Samuti ei saa ma täpselt aru mida loodab hindaja näha käskude kombineerimise all, sest load average on kindel näitaja mis näitab kindlat suurust CPU koormuse kohta, mingisugused kombinatsioonid seda näitajat ei mõjuta või mõne muu nurga alt ei näita.