Talk:Lupardid VR2

From ICO wiki
Revision as of 19:14, 17 May 2015 by Sniinepu (talk | contribs) (Created page with "=XMLi retsensioon - Dot muzei= '''XML''' Kogu ülesande lahenduse esimene probleem on see, et meeskond ei ole Wiki lehte kasutanud päris nii, nagu meie meeskonnale ja tundub, …")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

XMLi retsensioon - Dot muzei

XML

Kogu ülesande lahenduse esimene probleem on see, et meeskond ei ole Wiki lehte kasutanud päris nii, nagu meie meeskonnale ja tundub, et ka enamusele teistele mulje jäi, et kasutama peab. Ehk siis nõutud failide sisu ei ole Wiki lehele kopeeritud, mis teeb nendega tutvumise ebamugavaks. Ilmselt see võib ka olla üks põhjus, miks selle meeskonna töö ei ole retsenseerijate hulgas populaarseks osutunud.

XML-failile peale vaadates tundub, et fail on muusikaartistide kataloog, tundub, et fookuses on albumid. Loogilisteks dimensioonideks on:

 • kategooriad
  • kategooria
   • artistid
    • artist
     • artistNimi, riik, artistKodulehekylg, kirjeldus
     • albumid
      • album
    • singlid
      • singel

Seega on XML-il 6 loogilist dimensiooni ehk sügavuse astet, mis on väga hästi. Valdkond ülesande lahendamiseks on õnnestunult valitud, sest neid dimensioone annab edukalt teha. Kolmel dimensioonil on kasutatud atribuute, mis on enamat kui ID, nagu oli nõutud. Kirjelduses olev tekst on küll pandud CDATA sisse, aga tegelikult tuleks sama teha ka muu tekstilise infoga, sest mine tea, mis märke seal võib esineda. Ilmumisaasta võiks olla eraldi atribuudina, mitte sulgudes teose nime järel.

XSD

Skeemifail on igati korrektselt tehtud, andmetüübid on õiged. Iseasi, kas valuuta atribuuti ikka on kindlasti vaja, sest ilmselt ühe süsteemi raames korraga ei kuvata erinevaid tooteid erinevas valuutas hindadega. Igal juhul näha on, et töö autorid tunnevad asja ja XML-iga töötamine raskusi ei valmista.

XSL

Taaskord ekraanipildid transformatsioonide tulemustest puuduvad. Samuti ei ole neid kuhugi veebi üles riputatud. Esimene on lihtne XMList HTMLi transformatsioon. On valitud teatavate artibuutide ja nende väärtuste järgi, mida kuvatakse. Ei ole formaaditud tabelina, vaid paragrahvide ja listidena, mis ei ole väga ülevaatlik. Tulemus on loetav, aga mitte eriti professionaalse väljanägemisega.

Teise transformatsioonina on transformeeritud XML faili teiseks XML failiks. Seda saab muidugi teha, aga meile tundub, et antud ülesandes oodati ikkagi erinevaid HTMLiks transformeerimisi lihtsalt nii, et kuvatakse erinevaid asju. Kuid võime ka eksida.

Kokkuvõttes ei ole töö kahjuks päris korrektselt ja mugavalt loetavalt vormistatud, aga töö on igatahes tehtud.


Retsenseeris meeskond Dot muzei