Talk:Meeskond:MinuRaamat

From ICO wiki
Revision as of 19:48, 8 November 2014 by Sluhtoja (talk | contribs) (Created page with "=Meeskonna Luxus Retsensioon Meeskonnale MinuRaamat= *Meeskond Luxus koostas retsensiooni meeskonna MinuRaamat projekti analüüsi kohta, mis käsitleb raamatute ostu-müügi ve…")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Meeskonna Luxus Retsensioon Meeskonnale MinuRaamat

  • Meeskond Luxus koostas retsensiooni meeskonna MinuRaamat projekti analüüsi kohta, mis käsitleb raamatute ostu-müügi veebikeskonna loomise protsessi ja funktsionaalsust.
  • Analüüsis on selgelt välja toodud loodava rakenduse idee ja põhimõte. Funktsionaalsed nõuded on väga hästi välja toodud ning kirjeldatud täpselt kasutaja poolset protsessi.

Funktsionaalsused on ilusti välja toodud ning läbi mõeldud.

  • Leiame, et must-have´i osa on puudulik. Funktsionaalsed nõuded pealkirja all on küll olemas kustutamise osa, kuid seda oleks kindlasti vaja ning tuleks kindlast seal ka eraldi välja tuua. Kasutaja tegevuste logi võiks olla nice-to-have funktsionaalsuste all, enamik selles olevatest funktsionaalsustest on niigi juba teistes kirjeldatud ning eraldi ei oleks vaja seda välja tuua(näiteks mingi raamatu lisamine või eemaldamine süsteemist võiks käia raamatu funktsionaalsuses alla) andmebaasi olemite poolest.
  • Table IsikuSeosRaamatuga
  • IsikuSeosRaamatuga_ID
  • raamat_ID
  • Isik_ID
  • Lisamine
  • Eemaldamine
  • Eelnevat korrates: Analüüs on hästi tehtud, ilusti on välja toodud eesmärk, funktsionaalsed nõuded, must-have ning nice-to-have funktsionaalsused. Eriti hästi on välja toodud tööjaotus.

retsenseeris meeskond: Luxus