Difference between revisions of "Talk:Meeskond:NoMethodError"

From ICO wiki
(Created page with "=XMLi retsensioon - dot muzei= '''XML''' Ülesande lahendusena on loodud XML fail pangakontode ja nendelt tehtud tehingute salvestamiseks. Loogilisteks dimensioonideks on: *ac…")
 
(XML retsensioon meeskonnalt R0ds)
 
(7 intermediate revisions by 3 users not shown)
Line 1: Line 1:
=XMLi retsensioon - dot muzei=
+
=XMLi retsensioon - Dot muzei=
  
 
'''XML'''
 
'''XML'''
Line 24: Line 24:
  
  
Retsenseeris meeskond '''dot muzei'''
+
Retsenseeris meeskond [https://wiki.itcollege.ee/index.php/Dot_muzei Dot muzei]
 +
 
 +
=XML retsensioon meeskonnalt [https://wiki.itcollege.ee/index.php/Meeskond:ArturJaSobrad Artur ja sõbrad]=
 +
 
 +
Meeskonna „NoMethodError“ XML faili sisuks on pangakontod ja tehingud. Antud töö vastab esitatud tingimustele: olemas on XML ja ka selle XML-i skeemifail ning XSL failid loodud XML-i andmete transformeerimiseks HTML formaati ja XML faili formaadi muutmiseks. Samuti on XML-il vähemalt 4 loogilist dimensiooni. XML koosneb viiest dimensioonist, milleks on accounts; account, milles sisaldub id, customer-id, refno (viitenumber), balance (saldo), created-at (konto registreerimiskuupäev ja –kellaaeg), transactions ja selle sees olev transaction, milles omakorda sisaldub id, account-id, transaction-at (tehingu kuupäev), amount (summa), account-balance, debtor-id, creditor-id, description ja created-at (tehigu vormistamiskuupäev ja –kellaaeg). 3-el dimensioonil kasutatakse ka erinevaid atribuute ja ei piirduta ainult ID-ga. Kindlasti tuleb mainida, et antud meeskonna XML fail läbib validaatori. Andmefailid on esmapilgul keerulised, kuid tegelikult kergelt loetavad ja loogilised, koodi struktuur on selgelt vormistatud ja ei häiri silma, elemente ja atribuute on kasutatud mõistlikult. Andmetüübid on õiged, tekstikujuline informatsioon on kirjutatud Character Data-sse. Tehtud tööle on lisatud boonusena illustratsioon ja on seetõttu näha, milline on koodi väljund. Töö tundub professionaalsena, puudusi ja vigu pole meie silmis välja tuua ning arvame, et kuna töö on esitatud tähtajaks, võib seda hinnata maksimaalse võimaliku punktisummaga. Hinnanguks anname „väga hea“.
 +
 
 +
=XML retsensioon meeskonnalt [https://wiki.itcollege.ee/index.php/Meeskond:R0ds R0ds]=
 +
 
 +
'''XML'''
 +
 
 +
XML fail on kirjutatud pangakontode,nende tehingute andmete hoidmiseks.
 +
 
 +
Tööl on nii XML fail, skeemifail kui ka XSL fail andmete transformeerimiseks HTML-i. XML andmefailil pidi olema 4 loogilist dimensiooni. Antud meeskonna töös on isegi 5(keerukus on piisav). Samuti 3-l dimensioonil kasutatud erinevaid atribuute, mitte ainult ID-d. Millega ongi nõutud tingimused täidetud.
 +
 
 +
''Dimensioonideks'' on:
 +
*accounts
 +
*account
 +
*id,costumer-id,refno,balance,created-at,transactions
 +
*transaction
 +
*id, account-id, transaction-st, amount, account-balance, debtor-id, creditor-id, description, created-at
 +
 
 +
Tekstilised andmed on kirjutatud ka CDATA'sse, mis on hea. Ei tõlgita informatsiooni ja teatud sümboleid, mis võivad vea tekitada, valesti.
 +
 
 +
Validaator: Fail läbis validaatori ilma vigadeta.
 +
 
 +
'''XSD'''
 +
 
 +
Skeemifail on ideaalselt koostatud. Struktuur on lihne, selge ja arusaadav.
 +
 
 +
'''XSLT'''
 +
 
 +
Andmed on HTML-i üle viidud lihtsalt, tabelina. Kasutatud on sobivalt for-each'e ning lisatud ka illustratsioon mis selgitab saavutatud lahendust.
 +
 
 +
Üldiselt on tegu hästi koostatud tööga, mis on üles laetud õigeaegselt ning ei näe probleemi anda töö tegijale maksimumi.

Latest revision as of 22:13, 13 June 2015

XMLi retsensioon - Dot muzei

XML

Ülesande lahendusena on loodud XML fail pangakontode ja nendelt tehtud tehingute salvestamiseks. Loogilisteks dimensioonideks on:

 • accounts,
  • account,
   • id, customer-id, refno, balance, created-at, transactions
    • transaction
     • id, account-id, transaction-st, amount, account-balance, debtor-id, creditor-id, description, created-at

Seega on XMLis 5 loogilist dimensiooni. On arved, iga arve kohta on info ja iga arve kohta on transaktsioonid, mille kohta on omakorda infot. Näha on, et seda struktuuri vastab sellele, mida ilmselt ka reaalsuses kasutatakse. Tekstilised kirjeldused on pandud asjakohaselt CDATA sisse. Kolmel dimensioonil tuli kasutada atribuute, mis on enamat kui ID. Atribuuti ID ei olegi siin õigupoolest kasutatud - ID-d on XMLi elemendid. Ainsaks atribuudiks, mida kõikide elementide juures on kasutatud, on type. XML näeb igati korrektne välja ja töö on hästi tehtud.


XSD

Skeemifail on igati korrektselt tehtud, andmetüübid on õiged. Näha on, et töö autor tunneb asja ja XML-iga töötamine talle raskusi ei valmista.

XSL

Esmalt on tehtud kõige lihtsam ja üldisem XML andmete HTMLi transformeerimine. Andmed on formaaditud tabeli kujul. Asjakohane on, et ekraanipildina on esitatud ka tulemus HTMLis. Teine transormatsioon on selektiivne. XMList HTMLis kuvamiseks on valitud kontode viitenumbrid ja jäägid kahanevalt.

Kokkuvõttes on selgelt näha, et meeskond NoMethodError Murdho Savila iskus on XMLi alal kogenud ja tundub, et lahenduses on kasutatud tema tööga seotud valdkonda. Kõik on hästi teostatud ja mingeid probleeme ei ole.


Retsenseeris meeskond Dot muzei

XML retsensioon meeskonnalt Artur ja sõbrad

Meeskonna „NoMethodError“ XML faili sisuks on pangakontod ja tehingud. Antud töö vastab esitatud tingimustele: olemas on XML ja ka selle XML-i skeemifail ning XSL failid loodud XML-i andmete transformeerimiseks HTML formaati ja XML faili formaadi muutmiseks. Samuti on XML-il vähemalt 4 loogilist dimensiooni. XML koosneb viiest dimensioonist, milleks on accounts; account, milles sisaldub id, customer-id, refno (viitenumber), balance (saldo), created-at (konto registreerimiskuupäev ja –kellaaeg), transactions ja selle sees olev transaction, milles omakorda sisaldub id, account-id, transaction-at (tehingu kuupäev), amount (summa), account-balance, debtor-id, creditor-id, description ja created-at (tehigu vormistamiskuupäev ja –kellaaeg). 3-el dimensioonil kasutatakse ka erinevaid atribuute ja ei piirduta ainult ID-ga. Kindlasti tuleb mainida, et antud meeskonna XML fail läbib validaatori. Andmefailid on esmapilgul keerulised, kuid tegelikult kergelt loetavad ja loogilised, koodi struktuur on selgelt vormistatud ja ei häiri silma, elemente ja atribuute on kasutatud mõistlikult. Andmetüübid on õiged, tekstikujuline informatsioon on kirjutatud Character Data-sse. Tehtud tööle on lisatud boonusena illustratsioon ja on seetõttu näha, milline on koodi väljund. Töö tundub professionaalsena, puudusi ja vigu pole meie silmis välja tuua ning arvame, et kuna töö on esitatud tähtajaks, võib seda hinnata maksimaalse võimaliku punktisummaga. Hinnanguks anname „väga hea“.

XML retsensioon meeskonnalt R0ds

XML

XML fail on kirjutatud pangakontode,nende tehingute andmete hoidmiseks.

Tööl on nii XML fail, skeemifail kui ka XSL fail andmete transformeerimiseks HTML-i. XML andmefailil pidi olema 4 loogilist dimensiooni. Antud meeskonna töös on isegi 5(keerukus on piisav). Samuti 3-l dimensioonil kasutatud erinevaid atribuute, mitte ainult ID-d. Millega ongi nõutud tingimused täidetud.

Dimensioonideks on:

 • accounts
 • account
 • id,costumer-id,refno,balance,created-at,transactions
 • transaction
 • id, account-id, transaction-st, amount, account-balance, debtor-id, creditor-id, description, created-at

Tekstilised andmed on kirjutatud ka CDATA'sse, mis on hea. Ei tõlgita informatsiooni ja teatud sümboleid, mis võivad vea tekitada, valesti.

Validaator: Fail läbis validaatori ilma vigadeta.

XSD

Skeemifail on ideaalselt koostatud. Struktuur on lihne, selge ja arusaadav.

XSLT

Andmed on HTML-i üle viidud lihtsalt, tabelina. Kasutatud on sobivalt for-each'e ning lisatud ka illustratsioon mis selgitab saavutatud lahendust.

Üldiselt on tegu hästi koostatud tööga, mis on üles laetud õigeaegselt ning ei näe probleemi anda töö tegijale maksimumi.