Talk:Meeskond:NoMethodError

From ICO wiki
Revision as of 15:18, 13 March 2015 by Sniinepu (talk | contribs)

XMLi retsensioon - dot muzei

XML

Ülesande lahendusena on loodud XML fail pangakontode ja nendelt tehtud tehingute salvestamiseks. Loogilisteks dimensioonideks on:

 • accounts,
  • account,
   • id, customer-id, refno, balance, created-at, transactions
    • transaction
     • id, account-id, transaction-st, amount, account-balance, debtor-id, creditor-id, description, created-at

Seega on XMLis 5 loogilist dimensiooni. On arved, iga arve kohta on info ja iga arve kohta on transaktsioonid, mille kohta on omakorda infot. Näha on, et seda struktuuri vastab sellele, mida ilmselt ka reaalsuses kasutatakse. Tekstilised kirjeldused on pandud asjakohaselt CDATA sisse. Kolmel dimensioonil tuli kasutada atribuute, mis on enamat kui ID. Atribuuti ID ei olegi siin õigupoolest kasutatud - ID-d on XMLi elemendid. Ainsaks atribuudiks, mida kõikide elementide juures on kasutatud, on type. XML näeb igati korrektne välja ja töö on hästi tehtud.


XSD

Skeemifail on igati korrektselt tehtud, andmetüübid on õiged. Näha on, et töö autor tunneb asja ja XML-iga töötamine talle raskusi ei valmista.

XSL

Esmalt on tehtud kõige lihtsam ja üldisem XML andmete HTMLi transformeerimine. Andmed on formaaditud tabeli kujul. Asjakohane on, et ekraanipildina on esitatud ka tulemus HTMLis. Teine transormatsioon on selektiivne. XMList HTMLis kuvamiseks on valitud kontode viitenumbrid ja jäägid kahanevalt.

Kokkuvõttes on selgelt näha, et meeskond NoMethodError Murdho Savila iskus on XMLi alal kogenud ja tundub, et lahenduses on kasutatud tema tööga seotud valdkonda. Kõik on hästi teostatud ja mingeid probleeme ei ole.


Retsenseeris meeskond Dot muzei