Difference between revisions of "Talk:Meeskond: LetsDoIt"

From ICO wiki
(Retsensioon meeskonna LetsDoIt analüüsile)
(Retsensioon meeskonna LetsDoIt lõpp-produktile)
 
Line 30: Line 30:
 
Projekti võib pidada üldjoontes edukalt sooritatuks. Projektil oli enam tugevaid külgi ja toode jättis positiivse mulje. Esines küll üksikuid vigu, kuid mis on andestatavad arvestades projekti esitamise aega. Lõppkokkuvõttes võib öelda, et projekt on täide viidud edukalt.
 
Projekti võib pidada üldjoontes edukalt sooritatuks. Projektil oli enam tugevaid külgi ja toode jättis positiivse mulje. Esines küll üksikuid vigu, kuid mis on andestatavad arvestades projekti esitamise aega. Lõppkokkuvõttes võib öelda, et projekt on täide viidud edukalt.
  
Retsenseeris meeskond "MinuKV"
+
''''Retsenseeris meeskond "MinuKV"''

Latest revision as of 00:34, 28 January 2016

Retsensioon meeskonna LetsDoIt analüüsile

Meeskonna LetsDoIt analüüs on lihtsasti mõistetav ning ülevaatlik sellest kuidas nende poolt arendatav rakendus toimima hakkab. On välja toodud must-have võimalused, kuid ka nice-to-have võimalused, mis rakendust veelgi paremaks teeksid. Positiivse poole pealt saab veel lisada, et meeskond on juba mõelnud, kuidas rakenduse andmebaas reaalselt välja nägema hakkab ning on teinud ka vastava joonise. Uurides antud ERD andmebaasimudelit, leidsime sealt mitmed puudused, mis süsteemi realiseerimisel võivad probleeme tekitada. Mitmes kohas võiks üks - üks, mitmele seose asemel olla üks - null, üks või mitmele seos. Näiteks kontakti ja kontakti liigi, veretüübi ja kasutaja vahel. Süsteemis ei ole kindlasti kohe algusest peale olemas kasutajaid iga eksisteeriva veretüübiga. Kasutaja rolli seoses võiks olla märgitud ka seose alguse ja lõpu kuupäevad, et saaks ülevaate ajaloost. Skeemi puuduseks on veel asjaolu, et näiteks medõde või arst ei saa ise doonoriks olla. Samuti võiks mudelis olla kirjas inimene, kes verd võttis. Esialgsest tekstist jääb segaseks ka asjaolu, kes seda süsteemi haldama hakkab ning kuidas kasutajad sisse hakkavad logima. Kuna käsitletakse delikaatseid inimeste andmeid (terviseinfo), siis võiks mõelda ka andmebaasi turvalisusele ehk kasutada andmebaasis mingit sorti krüpteerimist. Lisaks eelnevale võiks 0-tüüpi vere annetamise järel automaatselt saata haiglatele kirja, et selline veri on lattu tekkinud, kuna teadupärast 0-tüüpi veri sobib kõigile ja on väga nõutud, eriti kriisiolukordades. Disainimisel ja parema üldpildi saamiseks, võiks meeskond uurida ka Eestis reaalselt toimivat samalaadset lahendust - www.verekeskus.ee ja www.kliinikum.ee/verekeskus/. Üldjoontes võib öelda, et tegu on asjakohase rakendusega, mis võib ka reaalses elus kasutust leida. Lõpetuseks soovime edu meeskonnale oma ideede realiseerimisel

Retsenseeris Incman

Retsensioon meeskonna LetsDoIt lõpp-produktile

Meeskonna Wiki lehel oli kenasti ja lühidalt välja toodud, mis programmiga on tegu ning mida see endast kujutab. Programmi käivitamiseks peab avama BloodtoBankSolutioni Visual Studios ja käivitada PageSwitcher.xaml. Kasutusjuhendi puudumise tõttu pidi selle peale ise tulema. Sellele vaatamata on programmi idee on originaalne ning esmane ülevaade on viisakas.

Mis oli hästi? - Idee ning selle täideviimine - Projektis kasutatud struktuur - Kena disain nii väiksel- kui ma maksimeeritud vaatel ning ka graafiline pool - Projekti valmimisaeg - Blogi pidamine

Mis oleks võinud olla? - Jäta kasutaja meelde checkbox sisselogimise vaates oleks võinud teha ka seda, milleks see mõeldud on, ehk jätta kasutaja andmed meelde. - Registreerimisel tekib viga lubatust lühema parooli puhul, kuid kasutajale ei kuvata parooli miinimum pikkust. Sama kehtib kasutajanime puhul. - Uue tellimuse lisades ei ole teada suurimat lubatud kogust. - Koodi kommenteerimine on puudu

Kuskil mingi kala tekkis? - Tellimuste vaates "Märgi tehtuks" nupu vajutamisel läheb asi katki.

Kokkuvõtteks Projekti võib pidada üldjoontes edukalt sooritatuks. Projektil oli enam tugevaid külgi ja toode jättis positiivse mulje. Esines küll üksikuid vigu, kuid mis on andestatavad arvestades projekti esitamise aega. Lõppkokkuvõttes võib öelda, et projekt on täide viidud edukalt.

''Retsenseeris meeskond "MinuKV"