Talk:Meeskond: Spooky Scary Skeletons

From EIK wiki
Revision as of 17:25, 7 November 2015 by Kkilgi (talk | contribs) (Retsensioon meeskonna Spooky Scary Skeletons rakenduse AVE 2.0 analüüsile)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Retsensioon meeskonna Spooky Scary Skeletons rakenduse AVE 2.0 analüüsile

https://wiki.itcollege.ee/index.php/Meeskond:_Spooky_Scary_Skeletons

Koostaja: Meeskond Greek?Mark

Analüüs koosneb 852 sõnast (k.a pealkirjad), eraldi on välja toodud mõisted, rakenduse kirjeldus, kliendi ja serveri spetsifikatsioon, andmebaasi kirjeldus.

Lugemise käigus jäid silma mõned tähelepanu nõudvad aspektid. Algversiooniks on märgitud 2.0, kas tegemist on mõne olemasoleva projekti edasiarendusega või on versioon valitud suvaliselt? Paremini võiks olla välja toodud rakenduse eelised võrreldes teiste kalendritega, s.t kuidas erineb loodav rakendus ios’i, google’i jne kalendritest (praegu on võimalik importida õisist info vastavatesse kalendritesse ja lisada kommentaare, miks vajadus spetsiifilisema kalendri järgi?). Mõistete all on märgitud, et taskidel on vaid üks tähtaeg, kirjelduses aga on kirjas, et lubatud on alamtähtajad. Kliendi must-have kirjelduse all on kirjas, et on offline kasutus aga kuidas siis toimub kasutaja audentimine? Lokaalne andmebaas võiks kasutada lihtsamat lahendust, näiteks XML’i, et vähendada vajalike sõltuvuste arvu. Selgusetuks jääb, kuidas on lahendatud taskide sünkroonsuse küsimus olukorras kus muudatust ei aksepteerita (branchimine), või muudatus oli tehtud offline režiimis. Kui kasutaja on mitmes erinevas grupis ja need grupid sisaldavad kattuvaid taske, siis kas tekivad kalendris duplikaadid? Teavituste kohta on kirjas, et on vaja kas teade aktsepteerida või tagasi lükata, samas kui mingi teade ei paku huvi võiks default olla aktsepteerimine kuna gruppis viibimine näitab kuuluvust. Tekib ka küsimus, mis juhtub taskidega mille tähtaeg on läbi.

Üldjoontes võib siiski tõdeda, et analüüs on väga põhjalik ja täidab kõiki juhises väljatoodud nõudeid.