Talk:Meeskond: Travo

From EIK wiki
Revision as of 14:46, 25 January 2016 by Kveskime (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Retsensioon meeskond Travo projekti analüüsile

Koostanud:Meeskond:_Lebokeiss_OÜ

Retsensioon põhineb Travo wikilehel seisuga 22:00 08.11.2015 ning disainiprotsessi pildil nr 3.

Originaalne esituse aeg oli 9.november.

Sissejuhatus

Travo idee on väga huvitav ja geniaalne. Kokku on pandud kaks lihtsat funktsionaalsust. Väga meeldib võimalus ülesanded märksõnadega grupeerida ja samal ajal võimalus mõõta oma ajakulu. Travo on lihtne idee, mille vajadust esmapilgul ei näe, kuid kui kasutama harjud, siis enam ilma hakkama ei saa.

Analüüs ise oli konkreetne: välja olid toodud ainult tähtsamad märksõnad ja disainiprotsessi pildid andsid infot juurde. Võrreldes kolmandat versiooni esimesega oli tore näha, et disain oli teinud suure hüppe. Samas tekitas analüüsi lakoonilisus ka palju küsimusi, sest funktsionaalsuste kohta ei olnud piisavalt informatsiooni. Lühidalt kirja pandud tekst oli erinevalt tõlgendatav ning jättis palju ruumi fantaasiale.

Küsitavad kohad analüüsis

 • Kui taimer käima pannakse, kas see “tiksub” serveris või brauseris?
 • Kas samal ajal on võimalik kaks taimerit jooksma panna?
 • Kas kulunud aega on võimalik hiljem muuta (taimer unustatakse käima)?
 • Mis asi on disainiprotsessil nähtav ülesande kuupäev? Tekstiosas pole sellest sõnagi.
 • Kuidas hallatakse märksõnu? Kuidas neid lisatakse? Kas muudetakse värvi või teksti?
 • Kas ühele ülesandele saab ka mitu märksõna külge panna?
 • Kas märksõnade abil saab filtreerida?
 • Disainis on näha, et märksõnad on ilusti ülesannete kohal ühes reas nähtaval. Mis saab, kui märksõnu tekib rohkem, kui sinna ära mahub?
 • Kuidas ilma märksõnata loodud ülesanne välja näeb? Kas olemas on default märksõna?
 • Nice to have listi all on “Veeru taskide värv muudetav kasutaja poolt”. Mida see tähendab? Või on see idee jäänuk eelmisest disainiprotsessist?
 • Segaseks jääb, mis toimub ülesandega, kui ta valmis saab? Märgitakse kuidagi tehtuks ja kaob töölaualt? Kas hiljem saab ta statistika lehelt tagasi töölauale “importida”?


Omapoolsed soovitused

Must have listi

 • Aja tagantjärgi sisestamine. Nt (23.06 16:00-23.06 18:00 tegutsesin selle ülesandega).

Nice to have listi

 • Võimalus ülesandele lisada planeeritav ajakulu.
 • Api, et saaks näiteks automatiseerida taski käivitamist. Käivitan visual studio ja automaatselt läheb vastav task käima.
 • Kasutajate vahelised seosed (võimalik oma töölauda jagada või samal töölaual mitmekesi tööd teha).
 • Võimalus saata oma mõne märksõna ajakulu iga kuu lõpus automaatselt meilile. Nt ülemusele.
 • Töölaua/üksikute ülesannete import/eksport.


Kokkuvõte

Tahaks siinkohal välja tuua, et meie tervele grupile meeldis see idee väga ja meie arvates on see väga asjalik. Kui piisavalt produktiivseteks saame, siis äkki hakkame isegi kasutama. Samas analüüsis kasutatud lakooniline kirjaviis tekitas palju küsimusi ja lõppkokkuvõttes oli siiski raskem selget pilti saada sellest, kuidas täpselt kõik funktsionaalsused omavahel seotud on. Meie arvamus on, et see töö vajab veel läbimõtlemist ja analüüsimist, kuid loodame, et meie poolt pakutud tagasiside teeb selle analüüsi niivõrd lihtsaks, et Travo meeskond saab jalad seinale panna ja öelda ‘lebokeiss’. Jaksu!

Retsensioon meeskond Travo projekti prototüübile

Koostanud:Meeskond:_Lebokeiss_OÜ

Retsensioon põhineb Meeskond:_Travo prototüübil seisuga 18:28 18.12.2015.


Miinused

 • Andmebaasi loomiseks on kasutatud code first metoodikat. Eraldi kontrollid puuduvad andmebaasis sisestatavate väljade jaoks (nullide lubamine).
 • Vaated lõpetavad laadimise enneaegselt. Üleval jääb laadimise loading gif ikkagi liikuma.
 • Kui kopeerida “What are you up to” textbox-i terveid wikipedia lehekülgi, siis lehekülg jookseb kokku.
 • Koodi kommentaare on vähe.

Plussid

 • Väga ilus kasutajaliides.
 • Kasutajaliidese ülesehitus on arusaadav ja loogiline.
 • Kasutatakse uusi tehnoloogiaid.
 • Projekti struktuur on väga selge.
 • Kasutatud on Async-i.

Kokkuvõte

Prototüübi kohta ei ole rakendusel viga midagi. Pigem ainult kiidusõnad. Kasutajaliides on intuitiivne, kena välimusega ja kiire. Programmis on kasutatud uusi tehnoloogiaid, mis näitavad, et programmeerija on valmis ennast täiendama. Bugisi leidus küll (kindlasti võiks üle käia andmebaasi olemid ja kontrollida väljadesse lubatud sisestusi), kuid need olid pigem ka n-ö prototüübi bugid. Tehtud töö on rohkem väärt kui paljude teiste viiepealiste tiimide prototüübid.

Tubli töö, Jaksu!

Retsensioon meeskond Travo projekti lõppproduktile

Koostanud:Meeskond:_Lebokeiss_OÜ


Esmapilgul tundus, et veebisait on täiesti muutunud, kuid lähemal uurimisel oli näha mitmeid sarnasusi varasema versiooniga. Lõpuks selgus, et peamiselt on pühendatud aega vaadete ümberkujundamisele ja paigutustele, funktsionaalsusi ei olnud palju juurde lisatud. Tähtsamad punktid:

 • Väga mõnus on see, et registreerimine toimub samal lehel, mis login. Mugav.
 • Layout on segasemaks muutunud, vajaks kasutusjuhendit või help buttonit.
 • ‘Board’ view põhimõttest ei saa hetkel aru, saab lisada taske samamoodi nagu ‘Your task’ view-s.e
 • Puudulik funktsionaalsus. Mitme taski aega ei saa samal ajal mõõta. Ühe mõõtmisel teise aeg lihtsalt kaob.
 • Kadunud on ühe taski alla mitme funktsionaalsuse lisamine.
 • Datetime formaat on väga segane statistika vaates -- raskesti loetav.
 • Statistika vaates ei saa sorteerida tehtud taske, kuvatakse lihtsalt ühtse jadana.
 • ‘Next 7 days’ vaates ei saa taske kustutada. Undo funktsionaalsust ei eksisteeri.
 • Saab lisada sama nimega tag-e. Samamoodi taskidega. Milleks?

Projekti üldstruktuur oli jäänud samaks. Failid on loogiliselt kaustadesse eraldatud ja ühtses stiilis üles ehitatud. Koodi kohta nuriseda ei saa, uusi funktsionaalsusi ei ole, samas on palju tööd tehtud olemasoleva ümbertegemisele. Projekt on jätkuvalt väga ambitsioonikas ja väärt maksimumpunkte.