Talk:Meeskond "H2"

From ICO wiki
Revision as of 18:46, 6 June 2011 by Jkaskmaa (talk | contribs) (→‎Arvustus)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigationJump to search

Retsensioon

Meeskonna H2 XML faili retsensioon


Selle meeskonna esindajad otsustasid teha kohviku süsteemi tarvis XML faili.

Peale faili uurimist saan aru et selline süsteem töötab väga hästi üksiku kohviku puhul. Kui soovida suurendada kohvikute arvu: st. lisada programmile ka juurde veel teised ümbruskonna sööklad/kohvikud siis tuleks seda veel natukene kohendada. Muidu on ülesanne korralikult täidetud, ning esijalgne eesmärk kindlasti täidetud.

D-22 Karl Männil


Retsensioon

Nagu eespool mainitud, siis toetab see XML ainult ühe kohviku menüü lisamist. Samas kui teil on plaan ainult ITK kohviku jaoks infosüsteem teha, siis see takistuseks ei oleks. Paraku aga hakkas mulle silma, et antud XML-i ei ole võimalik salvestada täis/pool portsude hindasid, mis ITK kohviku puhul on kindlasti vajalik. Või mõtlete nii teha, et suure ja väikese portsu korral lisate kaks korda sama nimega toitu, millel on lihtsalt erinevad hinnad? Selle-eest aga teie XSLT on vägagi korralik ja suudab ilusa tabelina andmeid kuvada.

Siim Aaver, D21

Klientrakenduse arvustus

Esimese asjana jäi silma disaini keerukus. Isiklikult "puu " arhidektuur ei meeldinud. Palju lihtsam oleks kui oleks iga kohviku nimi, ja siis nimele peale klõpsates avaneks kõik selle alla kuuluv. Näiteks vajutad kohviku nimele, ja siis kuvab kohviku menüü. Menüüs toidule või joogile klikkides saab selle info ja näeb ka arvamusi. Kohviku nimele vajutades peaks saama näha ka kohviku arvamusi. Jäi häirima ka kommentaaride ja arvamuste lisamine (just see et ta koguaeg ekraanil on). Muidu tundus rakendus töötavat ja toimivat. Jäi mulje et rakendus on üksi tehtud, seega arusaadavad ka mõned apsud. Tubli töö siiski!

Jaak Lehtsalu, D22

Veebiteenus

Veebiteenus oli väga hästi ülesehitatud. Meetodite nimed olid selged (teeb seda mis meetodi nimi ütleb). Mõndades kohtades oli id tüübiks string ning meetodite nimede järgi vaadates tundub et tuleb otsida kohvikute nimede järgi, kuigi palju mugavam oleks otsida id järgi.

Jarko Kaskmaa, D21

Klientrakendus

Puu ülesehitus oli väga keeruline. Ka oli peale sisse logimist kommentaaride ja muude sissekannete lisamine väga keerukas (keris kogu aeg lehega kaasa mis oli väga halb). Nõustun eelmise arvustusega, et oleks võinud teha menüü, kus on kõik kohvikud ning kohviku nimele klikkides tuleks ette kõik selle kohviku juurde kuuluv. Siiski olid kõik teenuse võimalused välja toodud ja kõik töötas nii nagu peab.

Jarko Kaskmaa, D21


Veebiteenus

Väga põhjalikult tehtud teenus. Ajakokkuhoiu kui ka närvide säästmiseks oleks võinud M$ andmebaasi kasutamisel abiks võtta ka Entity Frameworki võimalusi - ei peaks ise nii palju boilerplate koodi kirjutama. Kuna otsustati native queryide kasuks jäi silma ka see, et ühes kohas kasutati placeholdereid ja teises mitte (public string Registreeru(.. ). Siis ei peaks rakenduskihis ise kasutajasisendit injectimise vastu kontrollima või seda tegema käsitsi teenuskihis. Koodistiilist veel niipalju, et sõnede liitmisel võiks kasutada stringbuilderit:

      foreach (JoogiLiik x in olemasolevadLiigid)
        s += x.nimetus;

puhul luuakse iga liitmisega uus objekt, mis oleks võrdeline

      var s = "sisukas sõne";
      foreach (JoogiLiik x in olemasolevadLiigid)
      s = new String(s + x.nimetus);

ja seda iga tsükli puhul. Teenuse meetodid olid hästi kommenteeritud ja korralike nimedega, kordagi ei tekkinud kahtlust "kas see teeb ikka seda".

Joosep Ilves, D21Arvustus veebiteenuse klientidele

Üldiselt rakendus on tehtud arusaadav. Kirjeldatud funktsioonid on olemas, tähtsad toimingud on ka tehtud. Disain on, kliendi rakendus on arusaadav ja korralikult läbimõeldud. Team tegi wikileht ka korralikult.

Jana Mrots, D22

Klientrakenduse arvustus

Klientrakendus kasutas kogu veebiteenuse funktsionaalsust ära, kuid rakenduse kitsaskohaks jäi selle ülesehitus ja disain. Nagu juba eelnevalt mitmel korral mainitud, on puu vaade väga keeruline. Tõesti võiks olla lihtsalt kohvikute list ja kui listis kohvik valida, siis näeks kogu kohvikuga seonduvat infot. Mulle meeldis, et arvamuste lisamisel oli kasutatud AJAXit. Seega ei toimunud lehekülje värskendamist ja lehekülg ei kerinud ennast ülaserva tagasi.

Martin Lensment


Tuleb nõustuda eelnevate kommentaaridega, et ei sobi selline "puu" lahendus. Kõik teenuse võimalused olid välja toodud ja töötas nii nagu ette nähtud oli, suuremaid vigu leida ei õnnestunud. Samuti jäi silma, et kohviku nimele klikkides võiks avaneda vastava kohviku menüü. Kokkuvõtvalt võiks öelda, et nõuded on täidetud ning mingisuhune töötav variant olemas.


Allar Anijago

Tuleb nõustuda eelnevate kommentaaridega, disan nõrk samuti ei meeldi selline "puu" lahendus. Samas kõik teenuse võimalused olid teostatud ja rakendus töötas.


Arvustus

Kokkuvõte

 • Kuna tegemist on meie projektiga sarnase teemaga siis toon võrdlusi meie endaga. Sellise programmi tegemiseks tundub, et tööd on tehtud rohkem kui vaja, tublid olete. Samas on skoop nii suureks tõmmatud, et järel püsida tehtus on päris tüütu. Et selline programm oleks edukas, peab see olema mugav ja lihtne lõppkasutaja jaoks. See programm ei ole lihtne ja selle demoga saadaks kõik kliendid kuradile kuna nad ei saa aru mis teema käib. Laiuskraadi all võtab veel kraadiklaasi ja logo veebiaadressiks paneb veel logo.ee.
 • Samas kui tegemist oleks suure toitlustusketiga, kellel on oma IT mehed tööl andmete sisetamise, oleks täiesti mõeldav. Kuid siit tuleb teine aga: kui neil on enda IT osakond siis nad teeks ise endale sellise programmi, mis oleks integreeritud nende ettevõtetega.
 • Akadeemiliselt on toode väga hea, kommertstootena seda turule viia, EI!
 • Jõudu tööle

Jaan Kruusma


Arvustus

Sellise rakenduse kasutamiseks on vaja mingit suuremat gruppi IT spetsialiste. Pealtnäha lihtsate asjade (menüüd, toidud) sisestamiseks tuli kuidagi palju vaeva näha ja see tundus väga keeruline. Teine rakendus, mis oli kohvikute vaatamiseks tundus samuti keeruline. Üldiselt on väga tubli töö tehtud ning teenus oli väga meetoditerikas - võimaldas väga paljusid toiminguid kohviku ja tema menüüdega teha, kuid rakendus (vähemalt esitluse jaoks) oleks võinud olla natuke tagasihoidlikum. Ei kujuta ette kuidas sellist asja keegi reaalselt kasutaks, aga mine sa tea...

Jarko Kaskmaa, D21