Difference between revisions of "Talk:Meeskond "asdasdasd""

From ICO wiki
(Meeskond „V“ retsensioon meeskond „asdasdasd“ XML-i kohta – 24.03.2013)
(Klientrakendus)
Line 15: Line 15:
 
===Klientrakendus===
 
===Klientrakendus===
  
Meeskonna asdasdasd klientrakendus jätab välimuselt vägagi kena mulje. Näha on, et kujunduse poolt on korralikult lihvitud. Nupud, lahtrid ja erinevad aknad on selged ja suured. Andmete kuvamine toimub mugavalt, mida saab teha klikkides vastavatele kategooriatele  
+
Meeskonna asdasdasd klientrakendus jätab välimuselt vägagi kena mulje. Näha on, et kujunduse poolt on korralikult lihvitud. See on kaasa toonud aga mõned väikesed vead. Nupuvajutus ei tööta päris hästi. Samas on nupud, lahtrid ja erinevad aknad on selged ja suured. Andmete kuvamine toimub mugavalt, mida saab teha klikkides vastavatele kategooriatele. Märkimisväärne on osalt ka info laadimise dünaamilisus. Seda just eriti registreerides antud rakendusse. Kõikide xaml.cs failide jaoks on korralikult koostatud vaatemudelid, mistõttu on koodist ka märksa kergem aru saada. WPF rakenduses endas on veel viidatud andmete ligipääsukohale(DAL), mille kaudu antud klientrakendus ka teenuses olevate anmetega suhtleb.
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
===Teenus===
 
===Teenus===

Revision as of 23:45, 4 June 2013

Meeskond „V“ retsensioon meeskond „asdasdasd“ XML-i kohta – 24.03.2013

Esmalt XML faili struktuuri uurimise järel jääb silma selle lihtsus. Lihtne iseenesest ei ole halb, kuid on täitmata ka mõni ülesande tingimus. Ülesandepüstituses oli öeldud, et 3-el XML´i dimensioonil tuleb kasutada atribuute, mis on enamat, kui lihtsalt ID. Konkreetne meeskond on 4jandal dimensioonil lisanud hulgaliselt atribuute, kuid esimesed kolm on neist hoopi ilma atribuutideta. Samas oleks võinud sinna lisada igasugust infot, näiteks „käsitulirelvadele“ mingid tingimused, mis eritstavad neid „revolvritest“.

Meeskond on teinud ka ülesandes mitte nõutud „DTD“ faili, milles lähemalt uurides on mõned arusaamatud asjaolud. Näiteks on „käsitulirelvad“ ja „külmrelvad“ elementide korduvuseks märgitud „null või mitu“, kuid kuna tegemist on grupeerivate elementidega, mida esineb vaid ühel korral oleks võinud olla seal märgitud „null või üks“ esinemiskord. Sama olukord tundub olevat ka nende alamelementidega, vähemalt minule jääb arusaam, et revolvreid, püstoleid, automaate on käsitulirevlvade elemendis tegelikult vaid üks kord.

Käsitsi loodud XSD fail (DTD põhjal) on samasuguste ebakõladega, kuid automaatgenereeritud XSD-l need puuduvad. XSLT-s on kasutatud põhilisi funktsionaalsusi nagu „for-each“ ja „if“, ning on toodud paar näidet sisulise info välja toomiseks. Oodanud oleks ka näidet XML formaadi muutmise kohta, mida ka ülesandepüstituses on nõutud.

Kokkuvõttes on mõningad pisivead, kuid üldpilt on hea. Jääb mulje, et XML teema on autoritel läbi töötatud ning saadud ka praktiline tulem. Koodi on ka mõningates, võibolla keerulisemates, kohtades kommenteeritud. Logisse on samuti mõned ülestäheldused tehtud, kui seal oleks võinud välja tuua ka reaalse XML tööde kokkupanemise aja, mitte vaid wikisse kandmise kuupäeva.

Meeskond "V"

Retsensioon meeskonna asdasdasd teenuse ja klientrakenduse kohta

Klientrakendus

Meeskonna asdasdasd klientrakendus jätab välimuselt vägagi kena mulje. Näha on, et kujunduse poolt on korralikult lihvitud. See on kaasa toonud aga mõned väikesed vead. Nupuvajutus ei tööta päris hästi. Samas on nupud, lahtrid ja erinevad aknad on selged ja suured. Andmete kuvamine toimub mugavalt, mida saab teha klikkides vastavatele kategooriatele. Märkimisväärne on osalt ka info laadimise dünaamilisus. Seda just eriti registreerides antud rakendusse. Kõikide xaml.cs failide jaoks on korralikult koostatud vaatemudelid, mistõttu on koodist ka märksa kergem aru saada. WPF rakenduses endas on veel viidatud andmete ligipääsukohale(DAL), mille kaudu antud klientrakendus ka teenuses olevate anmetega suhtleb.

Teenus

Meeskond asdasdasd tegi Windows Communication Foundation tehnoloogial põhineva teenuse.Meeskond: Laenutajad