Difference between revisions of "Talk:Meeskond "asdasdasd""

From ICO wiki
(Teenus)
(Teenus)
Line 19: Line 19:
 
===Teenus===
 
===Teenus===
  
Meeskond asdasdasd tegi Windows Communication Foundation tehnoloogial põhineva teenuse. Teenus kasutab põhiliselt OperationContracte, kus on vajalikud asjad nagu näiteks registreerimine ning autentimine.
+
Meeskond "asdasdasd" tegi Windows Communication Foundation tehnoloogial põhineva teenuse. Teenus kasutab põhiliselt OperationContracte, kus on vajalikud asjad nagu näiteks registreerimine ning autentimine.
 
Samuti on ära toodud md5 parooli krüpteerimise meetodid. Ka kõik muud liideses kirjutatud meetodid on ilusti ära regioonitud, mistõttu on teenuse koodist kiiresti võimalik välja lugeda, mida antud teenus tegelikult ka teeb. Koodi on nõuetekohaselt vähe kommenteeritud, kuid õnneks on regioonidest võimalik päris palju välja lugeda. WeaponModelsite kohta on teenuses ka infot olemas.
 
Samuti on ära toodud md5 parooli krüpteerimise meetodid. Ka kõik muud liideses kirjutatud meetodid on ilusti ära regioonitud, mistõttu on teenuse koodist kiiresti võimalik välja lugeda, mida antud teenus tegelikult ka teeb. Koodi on nõuetekohaselt vähe kommenteeritud, kuid õnneks on regioonidest võimalik päris palju välja lugeda. WeaponModelsite kohta on teenuses ka infot olemas.
 
Iga relva ja muu säärase detaili kuvamiseks on teenuses hulga klasse loodud, mis aitab kuvada  antud rakenduse andmed klientrakendusse erinevatesse infoväljadesse. Näiteks teenus näitab relva tüüpi või näiteks seda, mis on relva päritolumaa. Need on nagu datatemplated. <br />
 
Iga relva ja muu säärase detaili kuvamiseks on teenuses hulga klasse loodud, mis aitab kuvada  antud rakenduse andmed klientrakendusse erinevatesse infoväljadesse. Näiteks teenus näitab relva tüüpi või näiteks seda, mis on relva päritolumaa. Need on nagu datatemplated. <br />
  
 
<b>Kokkuvõttes</b> võib öelda, et kogu teenus on realiseeritud arusaadavalt ja hästi. Üldjoontes teenus täidab oma funktsiooni ehk kuvab infot ja tekitab kategooriaid. Sisse ja välja logimise süsteem ning registreerimine töötavad hästi. Sisse logimise ja registreerimise kontrollid töötavad korrektselt. Muidugi võiks lisaks panna veelgi rohkem informatiivseid tekste, mis vigade puhul oli valesti ja mida peaks kasutaja nüüd edasi tegema. Kontrollid on tihti liiga pealiskaudsed. Lisaks salvestab teenus erinevaid kasutajaid ja nende infot. Teenuse sulgemisel kasutajate andmed säilivad andmebaasis, seega neid saab uuesti kasutada teenuse uuesti avamisel, tänu millele ei lähe info kaduma.  
 
<b>Kokkuvõttes</b> võib öelda, et kogu teenus on realiseeritud arusaadavalt ja hästi. Üldjoontes teenus täidab oma funktsiooni ehk kuvab infot ja tekitab kategooriaid. Sisse ja välja logimise süsteem ning registreerimine töötavad hästi. Sisse logimise ja registreerimise kontrollid töötavad korrektselt. Muidugi võiks lisaks panna veelgi rohkem informatiivseid tekste, mis vigade puhul oli valesti ja mida peaks kasutaja nüüd edasi tegema. Kontrollid on tihti liiga pealiskaudsed. Lisaks salvestab teenus erinevaid kasutajaid ja nende infot. Teenuse sulgemisel kasutajate andmed säilivad andmebaasis, seega neid saab uuesti kasutada teenuse uuesti avamisel, tänu millele ei lähe info kaduma.  
Lisaks jäi silma, et programmi koodi oli kommenteeritud väga vähe, mis muutis koodis ringi liikumise keerulisemaks. Samas oli mõnedes kohtades ka palju kommenteeritud viiteid, kuid see jäi ikkagi natukene liiga väheseks. Teiselt poolt tuleb jällegi kiita, et Wiki lehel olid hästi välja tootdud ja ära kommenteeritud teenuse meetodid, lisaks oli väga meeldiv lugeda klientrakenduse kirjeldust. Ühe miinusena tooksin kindlasti ära selle, et teenusel polnud kasutusjuhendit, mis oleks selle kasutamise teinud palju mugavamaks. Üldse puudus võimalus rühma Wiki lehelt rakenduset alla tõmmata, selleks pidi pöörduma rühma liikmete poole, kes probleemi meie jaoks kiiresti lahendasid.
+
Lisaks jäi silma, et programmi koodi oli kommenteeritud väga vähe, mis muutis koodis ringi liikumise keerulisemaks. Samas oli mõnedes kohtades ka palju kommenteeritud viiteid, kuid see jäi ikkagi natukene liiga väheseks. Teiselt poolt tuleb jällegi kiita, et Wiki lehel olid hästi välja tootdud ja ära kommenteeritud teenuse meetodid, lisaks oli väga meeldiv lugeda klientrakenduse kirjeldust. Ühe miinusena tooksin kindlasti ära selle, et teenusel polnud kasutusjuhendit, mis oleks selle kasutamise teinud palju mugavamaks. Üldse puudus võimalus rühma Wiki lehelt rakenduset alla tõmmata, selleks pidi pöörduma rühma liikmete poole, kes probleemi meie jaoks kiiresti lahendasid. <br />
 +
Lõpetuseks võib öelda, et jäime Meeskonna "asdasdasd" tööga vägagi rahule. Eriti peab silmas pidama seda, et suur töö tehti ära vaid kahekesi.  
  
 
Meeskond: [[Laenutajad]]
 
Meeskond: [[Laenutajad]]

Revision as of 01:32, 5 June 2013

Meeskond „V“ retsensioon meeskond „asdasdasd“ XML-i kohta – 24.03.2013

Esmalt XML faili struktuuri uurimise järel jääb silma selle lihtsus. Lihtne iseenesest ei ole halb, kuid on täitmata ka mõni ülesande tingimus. Ülesandepüstituses oli öeldud, et 3-el XML´i dimensioonil tuleb kasutada atribuute, mis on enamat, kui lihtsalt ID. Konkreetne meeskond on 4jandal dimensioonil lisanud hulgaliselt atribuute, kuid esimesed kolm on neist hoopi ilma atribuutideta. Samas oleks võinud sinna lisada igasugust infot, näiteks „käsitulirelvadele“ mingid tingimused, mis eritstavad neid „revolvritest“.

Meeskond on teinud ka ülesandes mitte nõutud „DTD“ faili, milles lähemalt uurides on mõned arusaamatud asjaolud. Näiteks on „käsitulirelvad“ ja „külmrelvad“ elementide korduvuseks märgitud „null või mitu“, kuid kuna tegemist on grupeerivate elementidega, mida esineb vaid ühel korral oleks võinud olla seal märgitud „null või üks“ esinemiskord. Sama olukord tundub olevat ka nende alamelementidega, vähemalt minule jääb arusaam, et revolvreid, püstoleid, automaate on käsitulirevlvade elemendis tegelikult vaid üks kord.

Käsitsi loodud XSD fail (DTD põhjal) on samasuguste ebakõladega, kuid automaatgenereeritud XSD-l need puuduvad. XSLT-s on kasutatud põhilisi funktsionaalsusi nagu „for-each“ ja „if“, ning on toodud paar näidet sisulise info välja toomiseks. Oodanud oleks ka näidet XML formaadi muutmise kohta, mida ka ülesandepüstituses on nõutud.

Kokkuvõttes on mõningad pisivead, kuid üldpilt on hea. Jääb mulje, et XML teema on autoritel läbi töötatud ning saadud ka praktiline tulem. Koodi on ka mõningates, võibolla keerulisemates, kohtades kommenteeritud. Logisse on samuti mõned ülestäheldused tehtud, kui seal oleks võinud välja tuua ka reaalse XML tööde kokkupanemise aja, mitte vaid wikisse kandmise kuupäeva.

Meeskond "V"

Retsensioon meeskonna asdasdasd teenuse ja klientrakenduse kohta

Klientrakendus

Meeskonna asdasdasd WPF tehnoloogial põhinev klientrakendus jätab välimuselt vägagi kena mulje. Näha on, et kujunduse poolt on korralikult lihvitud. See on kaasa toonud aga mõned väikesed vead. Registreerimise nupuvajutus ei tööta päris hästi. Samas on nupud, lahtrid ja erinevad aknad selged ja suured. Lisaeffekte annavad nuppude juures olevad valgustused, mis muudavad nuppude taustad helesiniseks ja effektsemaks, nagu nt "Back", "Log in" ja "Sign up" nupud. Andmete kuvamine toimub mugavalt, mida saab teha klikkides vastavatele kategooriatele. Kogu info, mis kategooriasse kuvatakse on korralikult ära binditud Märkimisväärne on osalt ka info laadimise dünaamilisus. Seda just eriti registreerides antud rakendusse. Kasutaja saab juba kirjutades teateid registreerimisel olevate andmete õigsuse kohta. Kõikide xaml.cs failide jaoks on korralikult koostatud vaatemudelid, mistõttu on koodist ka märksa kergem aru saada. WPF rakenduses endas on veel viidatud andmete ligipääsukohale(DAL), mille kaudu antud klientrakendus ka teenuses olevate andmetega suhtleb. WPF rakendus kasutab WCF Service applicationi, kust ta saab läbi liidestatud Operation Contractide meetodid teenusest kätte.

Teenus

Meeskond "asdasdasd" tegi Windows Communication Foundation tehnoloogial põhineva teenuse. Teenus kasutab põhiliselt OperationContracte, kus on vajalikud asjad nagu näiteks registreerimine ning autentimine. Samuti on ära toodud md5 parooli krüpteerimise meetodid. Ka kõik muud liideses kirjutatud meetodid on ilusti ära regioonitud, mistõttu on teenuse koodist kiiresti võimalik välja lugeda, mida antud teenus tegelikult ka teeb. Koodi on nõuetekohaselt vähe kommenteeritud, kuid õnneks on regioonidest võimalik päris palju välja lugeda. WeaponModelsite kohta on teenuses ka infot olemas. Iga relva ja muu säärase detaili kuvamiseks on teenuses hulga klasse loodud, mis aitab kuvada antud rakenduse andmed klientrakendusse erinevatesse infoväljadesse. Näiteks teenus näitab relva tüüpi või näiteks seda, mis on relva päritolumaa. Need on nagu datatemplated.

Kokkuvõttes võib öelda, et kogu teenus on realiseeritud arusaadavalt ja hästi. Üldjoontes teenus täidab oma funktsiooni ehk kuvab infot ja tekitab kategooriaid. Sisse ja välja logimise süsteem ning registreerimine töötavad hästi. Sisse logimise ja registreerimise kontrollid töötavad korrektselt. Muidugi võiks lisaks panna veelgi rohkem informatiivseid tekste, mis vigade puhul oli valesti ja mida peaks kasutaja nüüd edasi tegema. Kontrollid on tihti liiga pealiskaudsed. Lisaks salvestab teenus erinevaid kasutajaid ja nende infot. Teenuse sulgemisel kasutajate andmed säilivad andmebaasis, seega neid saab uuesti kasutada teenuse uuesti avamisel, tänu millele ei lähe info kaduma. Lisaks jäi silma, et programmi koodi oli kommenteeritud väga vähe, mis muutis koodis ringi liikumise keerulisemaks. Samas oli mõnedes kohtades ka palju kommenteeritud viiteid, kuid see jäi ikkagi natukene liiga väheseks. Teiselt poolt tuleb jällegi kiita, et Wiki lehel olid hästi välja tootdud ja ära kommenteeritud teenuse meetodid, lisaks oli väga meeldiv lugeda klientrakenduse kirjeldust. Ühe miinusena tooksin kindlasti ära selle, et teenusel polnud kasutusjuhendit, mis oleks selle kasutamise teinud palju mugavamaks. Üldse puudus võimalus rühma Wiki lehelt rakenduset alla tõmmata, selleks pidi pöörduma rühma liikmete poole, kes probleemi meie jaoks kiiresti lahendasid.
Lõpetuseks võib öelda, et jäime Meeskonna "asdasdasd" tööga vägagi rahule. Eriti peab silmas pidama seda, et suur töö tehti ära vaid kahekesi.

Meeskond: Laenutajad