Talk:Meeskond Projekt

From ICO wiki
Revision as of 22:40, 12 November 2017 by Ksaluvee (talk | contribs) (Created page with "=Analüüsi retsensioon= ===Projekti idee=== Projekti idee tundub igati praktiline. Selle eesmärk on asendada paberkandjal treeneripäevik rakendusega, mille abil saab lihts...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigationJump to search

Analüüsi retsensioon

Projekti idee

Projekti idee tundub igati praktiline. Selle eesmärk on asendada paberkandjal treeneripäevik rakendusega, mille abil saab lihtsalt ja mugavalt kanda sisse ja talletada informatsiooni läbiviidud treeningute kohta. See lihtsustab kokkuvõtete ja ülevaadete tegemist. Nagu analüüsist selgub, töötab selle rakenduse arendaja ise treenerina ja seetõttu oskab treeneritöö administratiivsest poolest tulenevaid kitsaskohti kõige paremini adresseerida. Just nagu analüüsis kirjas, on tegemist ühe ala spetsiifilise tööriistaga. Kuna meie treeneri ametit ei pea, siis meie selle rakenduse sihtgruppi ei kuulu, kuid treeneritele võib see osutuda kasulikuks abivahendiks.

Ülesehitus

Analüüs on üldjoontes korrektselt ja selgelt üles ehitatud. Analüüsis on välja toodud projekti eesmärki: kirjeldatud on probleemkohta treeneritöös, mida tahetakse loodava rakendusega adresseerida. Samuti on loetletud üles must-have ja nice-to-have funktsionaalsused ning esile on toodud erinevaid probleemkohti, mis võivad projekti realiseerimise käigus üles kerkida.

Skoop

Töö maht tundub olevat paras. Kuna projekti meeskonnas on vaid üks liige, siis tegemist on siin ühele kindlasti piisavalt.

Hinnang teostatavusele

Iseenesest näib töö olevat teostatav, kuid nagu ka analüüsis on välja toodud, võib ajapuudus osutuda kõige suuremaks riskikohaks. Üheses tiimis töötades ei ole teisi kellega nõu pidada ja töömahtu jagada.

Funktsionaalsus

Rakendustelt oodatakse peamiselt järgmist: selle abil peab saama lisada ja muuta õpilaste nimekirju, lisada ja muuta tundide kirjeldusi ja märkida töömahtu. Oluline on ka kuvamise funktsioon. Sellest on küll tekstis juttu, kuid funktsionaalsuste loetellu pole seda lisatud. Oleks ha, kui oleks selgelt kirjas, millest rakendus täpselt ülevaate annab. Kui aega jääb, oleks kasulik nice-to-have all toodud palgaarvestuse funktsionaalsus rakendusse lisada.

Ettepanekud

Hetkel jääb pisut segaseks, missuguseid ülevaateid rakendus annab: kas on võimalik kuvada õpilasi, tundide kirjeldusi ja töömahtu vaid erinevates tabelites? Meie arvates oleks mõistlik, kui rakendus viiks kohalolnud õpilased ka tundidega kokku. Treenerina oleks kindlasti mugav, kui oleks ühest ülevaatest näha, kes milliste harjutuste ajal puudus. Samuti tekib küsimus, kas töömaht peaks olema eraldi tabel või võiks see olla tundi kirjeldava tabeli üks lahter. Kuna andmemudeli kirjeldust pole analüüsi osasse lisatud, siis pole päris üheselt selge, kuidas planeeritakse rakendust teostada.


Retsenseeris meeskond 2Do 12.11.2017