Difference between revisions of "Talk:Meeskond Qwerty"

From ICO wiki
(XML retsentsioon meeskonnalt Tab)
(XML retsentsioon meeskonnalt Tab)
Line 3: Line 3:
 
* Antud XML töös pole ilmselt juhend päris korralikult läbi loetud. Juba XML failis on puudu vajalik arv dimensioone. Meeskond Qwerty töös on 3 dimensiooni, aga nõutud oli vähemalt 4 dimensiooni. XML failil oli lisaks sellele ka veel üks nõue. Nimelt tuleb kasutada 3-el dimensioonil attribuute, mis on enamat, kui lihtsalt ID. Antud tööl on atribuutideks just ainult ID-d. Positiivse poole pealt saab välja tuua, et XML fail läbis http://www.w3schools.com/xml/xml_validator.asp validaatori.
 
* Antud XML töös pole ilmselt juhend päris korralikult läbi loetud. Juba XML failis on puudu vajalik arv dimensioone. Meeskond Qwerty töös on 3 dimensiooni, aga nõutud oli vähemalt 4 dimensiooni. XML failil oli lisaks sellele ka veel üks nõue. Nimelt tuleb kasutada 3-el dimensioonil attribuute, mis on enamat, kui lihtsalt ID. Antud tööl on atribuutideks just ainult ID-d. Positiivse poole pealt saab välja tuua, et XML fail läbis http://www.w3schools.com/xml/xml_validator.asp validaatori.
  
* XSD puhul torkas kohe silma see, et "id" puhul on tüübiks jäätud xs:unsignedByte. Selline tüüp ei sobi andmebaasi kus id-si on juba rohkem, kui 10. Selle asemel võiks olla näiteks xs:unsignedInt.
+
* XSD puhul torkas kohe silma see, et "id" puhul on tüübiks jäätud xs:unsignedByte. Selline tüüp ei sobi andmebaasi kus id-si on juba rohkem, kui 255. Selle asemel võiks olla näiteks xs:unsignedInt.
  
 
* XSLT osas on tehtud ainult üks transformatsioon HTML-i. Selle tulemus ei ole kooskõlas kõige lõppu postitatud "Kontrollime XML ja XSLT". Kõige lõpus olev link viib lihtsalt mingisugusele w3school näitele. Meeskond Qwerty XSLT transformatsiooni tulemus on aga lihtsalt:
 
* XSLT osas on tehtud ainult üks transformatsioon HTML-i. Selle tulemus ei ole kooskõlas kõige lõppu postitatud "Kontrollime XML ja XSLT". Kõige lõpus olev link viib lihtsalt mingisugusele w3school näitele. Meeskond Qwerty XSLT transformatsiooni tulemus on aga lihtsalt:

Revision as of 11:48, 14 March 2015

XML retsentsioon meeskonnalt Tab

  • Antud XML töös pole ilmselt juhend päris korralikult läbi loetud. Juba XML failis on puudu vajalik arv dimensioone. Meeskond Qwerty töös on 3 dimensiooni, aga nõutud oli vähemalt 4 dimensiooni. XML failil oli lisaks sellele ka veel üks nõue. Nimelt tuleb kasutada 3-el dimensioonil attribuute, mis on enamat, kui lihtsalt ID. Antud tööl on atribuutideks just ainult ID-d. Positiivse poole pealt saab välja tuua, et XML fail läbis http://www.w3schools.com/xml/xml_validator.asp validaatori.
  • XSD puhul torkas kohe silma see, et "id" puhul on tüübiks jäätud xs:unsignedByte. Selline tüüp ei sobi andmebaasi kus id-si on juba rohkem, kui 255. Selle asemel võiks olla näiteks xs:unsignedInt.
  • XSLT osas on tehtud ainult üks transformatsioon HTML-i. Selle tulemus ei ole kooskõlas kõige lõppu postitatud "Kontrollime XML ja XSLT". Kõige lõpus olev link viib lihtsalt mingisugusele w3school näitele. Meeskond Qwerty XSLT transformatsiooni tulemus on aga lihtsalt:

Nimed:
Juhan
Peeter
Maali
Mari

  • Kokkuvõtlikult võiks öelda, et tegemist on nõrga tööga. Meeskond oleks võinud rohkem aega panustada antud töö peale.

XML retsensioon meeskonnalt Artur ja sõbrad

Meeskonna „Qwerty“ XML faili sisuks on inimeste eesnimed, nende sugu, ID ja staatus, mis arvatavasti väljendab, kas inimene on populaarne või mittepopulaarne. Antud töö vastab osaliselt esitatud tingimustele: olemas on XML ja ka selle XML-i skeemifail ning XSL failid loodud XML-i andmete transformeerimiseks HTML formaati ja XML faili formaadi muutmiseks, küll aga on antud XML-il 3 loogilist dimensiooni, samas kui nõutud oli vähemalt 4. Samuti piirdutakse atribuutidest ainult ID-ga, nõutud oli aga miski enamat. Kindlasti peab mainima, et meeskonna „Qwerty“ XML faili heaks küljeks on validaatori läbimine. Nii plussiks kui ka miinuseks on antud XML keerukuse tase: ühest küljest on seda väga kerge lugeda ja lihtne mõista, kuid teisest küljest võiks see ikkagi keerulisem/huvitavam olla, sest meeskonnas on 4 inimest. Samuti võib tekitada antud XML-i temaatikaga mitte kursis oleval vaatajal küsimuse see, kas <populaarne><![CDATA[P]]></populaarne> puhul tähendab „P“ ikka „populaarne“ ning <populaarne><![CDATA[MP]]></populaarne> puhul „MP“ „mittepopulaane“, ehk on tegu mingite teiste lühenditega? Täpsustuseks: lühendid võivad antud XML-is üldse inglise keelsed olla ja tähendada näiteks „Popular“ ja „MegaPopular“ või ükskõik mida. Lisaks sellele on arvatavasti tähelepanematusest tingituid pisivigu veelgi, näiteks xs:unsignedByte tüübi kasutamine. Üldiselt arvame, et töö on tehtud keskmiselt ja anname hinnanguks „hea“. Projekti järgmisel etapil soovitame ülesandele rohkem keskenduda ja sellele aega panustada.