Difference between revisions of "Talk:Meeskond Qwerty"

From ICO wiki
(XML retsentsioon meeskonnalt Tab)
 
Line 18: Line 18:
  
 
Meeskonna „Qwerty“ XML faili sisuks on inimeste eesnimed, nende sugu, ID ja staatus, mis arvatavasti väljendab, kas inimene on populaarne või mittepopulaarne. Antud töö vastab osaliselt esitatud tingimustele: olemas on XML ja ka selle XML-i skeemifail ning XSL failid loodud XML-i andmete transformeerimiseks HTML formaati ja XML faili formaadi muutmiseks, küll aga on antud XML-il 3 loogilist dimensiooni, samas kui nõutud oli vähemalt 4. Samuti piirdutakse atribuutidest ainult ID-ga, nõutud oli aga miski enamat. Kindlasti peab mainima, et meeskonna „Qwerty“ XML faili heaks küljeks on validaatori läbimine. Nii plussiks kui ka miinuseks on antud XML keerukuse tase: ühest küljest on seda väga kerge lugeda ja lihtne mõista, kuid teisest küljest võiks see ikkagi keerulisem/huvitavam olla, sest meeskonnas on 4 inimest. Samuti võib tekitada antud XML-i temaatikaga mitte kursis oleval vaatajal küsimuse see, kas <populaarne><![CDATA[P]]></populaarne> puhul tähendab „P“ ikka „populaarne“ ning <populaarne><![CDATA[MP]]></populaarne> puhul „MP“ „mittepopulaane“, ehk on tegu mingite teiste lühenditega? Täpsustuseks: lühendid võivad antud XML-is üldse inglise keelsed olla ja tähendada näiteks „Popular“ ja „MegaPopular“ või ükskõik mida.  Lisaks sellele on arvatavasti tähelepanematusest tingituid pisivigu veelgi, näiteks xs:unsignedByte tüübi kasutamine. Üldiselt arvame, et töö on tehtud keskmiselt ja anname hinnanguks „hea“. Projekti järgmisel etapil soovitame ülesandele rohkem keskenduda ja sellele aega panustada.
 
Meeskonna „Qwerty“ XML faili sisuks on inimeste eesnimed, nende sugu, ID ja staatus, mis arvatavasti väljendab, kas inimene on populaarne või mittepopulaarne. Antud töö vastab osaliselt esitatud tingimustele: olemas on XML ja ka selle XML-i skeemifail ning XSL failid loodud XML-i andmete transformeerimiseks HTML formaati ja XML faili formaadi muutmiseks, küll aga on antud XML-il 3 loogilist dimensiooni, samas kui nõutud oli vähemalt 4. Samuti piirdutakse atribuutidest ainult ID-ga, nõutud oli aga miski enamat. Kindlasti peab mainima, et meeskonna „Qwerty“ XML faili heaks küljeks on validaatori läbimine. Nii plussiks kui ka miinuseks on antud XML keerukuse tase: ühest küljest on seda väga kerge lugeda ja lihtne mõista, kuid teisest küljest võiks see ikkagi keerulisem/huvitavam olla, sest meeskonnas on 4 inimest. Samuti võib tekitada antud XML-i temaatikaga mitte kursis oleval vaatajal küsimuse see, kas <populaarne><![CDATA[P]]></populaarne> puhul tähendab „P“ ikka „populaarne“ ning <populaarne><![CDATA[MP]]></populaarne> puhul „MP“ „mittepopulaane“, ehk on tegu mingite teiste lühenditega? Täpsustuseks: lühendid võivad antud XML-is üldse inglise keelsed olla ja tähendada näiteks „Popular“ ja „MegaPopular“ või ükskõik mida.  Lisaks sellele on arvatavasti tähelepanematusest tingituid pisivigu veelgi, näiteks xs:unsignedByte tüübi kasutamine. Üldiselt arvame, et töö on tehtud keskmiselt ja anname hinnanguks „hea“. Projekti järgmisel etapil soovitame ülesandele rohkem keskenduda ja sellele aega panustada.
 +
 +
== XML retsentsioon meeskonnalt SimpleShow ==
 +
Meeskonna “Qwerty” projekti ideeks luua nimede baas, kus pakutakse populaarseid ja mittepopulaarseid sobiva algusega nimesid on huvitav ja paljulubav. Vaadates aga XMLi faile võib esimese pilguga märgata, et tähelepanekuta on jäetud mõned esituse nõuded. Nimelt puudub meeskonnal minimaalne arv dimensioone. Kuna selles jääb veidi väheks, siis võiks meeskond mõelda välja mingi lisavõimaluse, mida võiks luua ja kasutada ära puuduolevad dimensioonid.
 +
Atribuutide kasutamine on XMLis samuti nõrk, kuna kasutusel on vaid ID atribuut, kuigi nõutud oli rohkem kui ainult ID. Ilmselt on tegu väikese arusaamatusega, aga seda annab kindlasti parandada. XMLi on väga lihtne lugeda ja hea on, et kasutusel on CDATa, mis tagab turvalisuse tähemärkide muutuste puhul.
 +
Kontrollides XMLi ja XSLT meeskonna antud lingile, viitab see täiesti teistsugusele näitele. Kuid asendades seda nende tehtud tööga saab tulemuseks neli nime. Lingi all “kontrollime xml ja xslt” oleks võinud meeskond juba valmis panna sinna oma koodi.
 +
Positiivne on, et XSDs on kasutuses maxOccours ja for-each tsükkel, mida kasutatakse sama tüüpi andmete korduste jaoks.
 +
Kokkuvõtvalt tundub, et meeskond on küll oma idee välja mõelnud, kui mitte lõpuni läbi mõelnud. Loodame, et edaspidi on nõuete jälgimine tähelepanelikum ja seega ka töö kvaliteet parem. Edu edaspidiseks!

Latest revision as of 11:25, 19 March 2015

XML retsentsioon meeskonnalt Tab

  • Antud XML töös pole ilmselt juhend päris korralikult läbi loetud. Juba XML failis on puudu vajalik arv dimensioone. Meeskond Qwerty töös on 3 dimensiooni, aga nõutud oli vähemalt 4 dimensiooni. XML failil oli lisaks sellele ka veel üks nõue. Nimelt tuleb kasutada 3-el dimensioonil attribuute, mis on enamat, kui lihtsalt ID. Antud tööl on atribuutideks just ainult ID-d. Positiivse poole pealt saab välja tuua, et XML fail läbis http://www.w3schools.com/xml/xml_validator.asp validaatori.
  • XSD puhul torkas kohe silma see, et "id" puhul on tüübiks jäätud xs:unsignedByte. Selline tüüp ei sobi andmebaasi kus id-si on juba rohkem, kui 255. Selle asemel võiks olla näiteks xs:unsignedInt.
  • XSLT osas on tehtud ainult üks transformatsioon HTML-i. Selle tulemus ei ole kooskõlas kõige lõppu postitatud "Kontrollime XML ja XSLT". Kõige lõpus olev link viib lihtsalt mingisugusele w3school näitele. Meeskond Qwerty XSLT transformatsiooni tulemus on aga lihtsalt:

Nimed:
Juhan
Peeter
Maali
Mari

  • Kokkuvõtlikult võiks öelda, et tegemist on nõrga tööga. Meeskond oleks võinud rohkem aega panustada antud töö peale.

XML retsensioon meeskonnalt Artur ja sõbrad

Meeskonna „Qwerty“ XML faili sisuks on inimeste eesnimed, nende sugu, ID ja staatus, mis arvatavasti väljendab, kas inimene on populaarne või mittepopulaarne. Antud töö vastab osaliselt esitatud tingimustele: olemas on XML ja ka selle XML-i skeemifail ning XSL failid loodud XML-i andmete transformeerimiseks HTML formaati ja XML faili formaadi muutmiseks, küll aga on antud XML-il 3 loogilist dimensiooni, samas kui nõutud oli vähemalt 4. Samuti piirdutakse atribuutidest ainult ID-ga, nõutud oli aga miski enamat. Kindlasti peab mainima, et meeskonna „Qwerty“ XML faili heaks küljeks on validaatori läbimine. Nii plussiks kui ka miinuseks on antud XML keerukuse tase: ühest küljest on seda väga kerge lugeda ja lihtne mõista, kuid teisest küljest võiks see ikkagi keerulisem/huvitavam olla, sest meeskonnas on 4 inimest. Samuti võib tekitada antud XML-i temaatikaga mitte kursis oleval vaatajal küsimuse see, kas <populaarne><![CDATA[P]]></populaarne> puhul tähendab „P“ ikka „populaarne“ ning <populaarne><![CDATA[MP]]></populaarne> puhul „MP“ „mittepopulaane“, ehk on tegu mingite teiste lühenditega? Täpsustuseks: lühendid võivad antud XML-is üldse inglise keelsed olla ja tähendada näiteks „Popular“ ja „MegaPopular“ või ükskõik mida. Lisaks sellele on arvatavasti tähelepanematusest tingituid pisivigu veelgi, näiteks xs:unsignedByte tüübi kasutamine. Üldiselt arvame, et töö on tehtud keskmiselt ja anname hinnanguks „hea“. Projekti järgmisel etapil soovitame ülesandele rohkem keskenduda ja sellele aega panustada.

XML retsentsioon meeskonnalt SimpleShow

Meeskonna “Qwerty” projekti ideeks luua nimede baas, kus pakutakse populaarseid ja mittepopulaarseid sobiva algusega nimesid on huvitav ja paljulubav. Vaadates aga XMLi faile võib esimese pilguga märgata, et tähelepanekuta on jäetud mõned esituse nõuded. Nimelt puudub meeskonnal minimaalne arv dimensioone. Kuna selles jääb veidi väheks, siis võiks meeskond mõelda välja mingi lisavõimaluse, mida võiks luua ja kasutada ära puuduolevad dimensioonid. Atribuutide kasutamine on XMLis samuti nõrk, kuna kasutusel on vaid ID atribuut, kuigi nõutud oli rohkem kui ainult ID. Ilmselt on tegu väikese arusaamatusega, aga seda annab kindlasti parandada. XMLi on väga lihtne lugeda ja hea on, et kasutusel on CDATa, mis tagab turvalisuse tähemärkide muutuste puhul. Kontrollides XMLi ja XSLT meeskonna antud lingile, viitab see täiesti teistsugusele näitele. Kuid asendades seda nende tehtud tööga saab tulemuseks neli nime. Lingi all “kontrollime xml ja xslt” oleks võinud meeskond juba valmis panna sinna oma koodi. Positiivne on, et XSDs on kasutuses maxOccours ja for-each tsükkel, mida kasutatakse sama tüüpi andmete korduste jaoks. Kokkuvõtvalt tundub, et meeskond on küll oma idee välja mõelnud, kui mitte lõpuni läbi mõelnud. Loodame, et edaspidi on nõuete jälgimine tähelepanelikum ja seega ka töö kvaliteet parem. Edu edaspidiseks!