Talk:Modsecurity

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Rene Sepp (A31)

Kersti Lang (A21)

Carolys Kallas (A22)

Hinnang

KRITEERIUM KAAL HINNANG SELGITUS
Versioonide ajalugu 1 0 Versioonide ajalugu pole mainitud. (Lisatud)
Autorid 1 1 Autorid on olemas.
Viimase muutmise aeg 1 1 Viimase muutmise aeg on olemas.
Skoop 1 1 Juhendist on arusaada, et tegemist on ModSecurity tulemüüri paigaldamise juhendiga.
Sissejuhatus 1 1 Antakse kiire ja lühisõnaline tutvustus teemale.
Eeldused 1 1 Eeldused on kajastatud.
Installeerimise ja konfigureerimise osa 3 3 Selgelt välja toodud ning lihtsasti arusaadav tänud täiendavatele tekstidele.
Tehniliselt korrektne (pole suuri vigu) 3 2,75 Segaseks jäi DVWA veebilehtitseja aadress. (Lisasin aadressi juurde)
Korraldused on tekstist eristatavad 1 1 Korraldused on tekstist eristatavad.
Käskude väljundid on tekstist eristatavad 1 1 Väljundid olid vajalikes paikades kuvatud nii pildina kui tekstina.
Muutuvad osad on eristatavad 1 1 Üleminekut on selgelt välja toodud.
Tekst on loetav (struktuur on olemas) 1 1 Käsud on selgelt eristatavad tavatekstis, samuti kasutatakse bold teksti märksõnade rõhutamiseks.
Tekst on arusaadav (laused on korrektsed) 1 0,75 Tekst on arusaadav kuid esineb mõningaid kirjavigu. (Parandasin kirjavead ära)
Teenuse varundamine 1 1 Teenuse varundamine on olemas.
Teenuse taastamine 2 2 Teenuse taastamine on olemas.
Kokku 20 18,5


Hinnang 2

Dmitri Šlõkov AK31

KRITEERIUM KAAL HINNANG SELGITUS
Versioonide ajalugu 1 1 Nii artikli kui rakenduse ajalugu on kajastatud
Autorid 1 1 Autorid on olemas.
Viimase muutmise aeg 1 0.75 Viimase muutmise aeg on olemas,aga korrektsuse tuleb ise kontrollida, pakkun automatiseerida WIKI funktsionaalsusega (vaata DWVA) (Parandatud)
Skoop 1 1 Artiklist on arusaada et tegemist on paigaldamisjuheniga
Sissejuhatus 1 1 Sissejuhatuses on arusaada millega tegu on, aga võiks lisada natuke konkretsemalt selletada mille eest kaitseb Modsecurity
Eeldused 1 1 olemas
Installeerimise ja konfigureerimise osa 3 3 Selged ja konkretsed
Tehniliselt korrektne (pole suuri vigu) 3 3 Vigu ei ole leitud
Korraldused on tekstist eristatavad 1 1 Olemas
Tekst on loetav (struktuur on olemas) 2 2 Käsud on välja toodud tekstist ning olemas rõhutamispuntid
Tekst on arusaadav (laused on korrektsed) 1 0,5 Esineb vigu (Tegin parandused sisse)
Teenuse varundamine 2 1 Konfiguratsiooni failide varundamine on olemas (ModSecurity puhas install võtab aega ca 5 min ja me ei näe vajadust selle varundamisel, konfiguratsiooni fail on keerulisem ja vajab varundamist)
Teenuse taastamine 2 0.5 Teenuse taastamist juhendis ei ole leitud ainult konfiguratsioonifailide taastamine, pakkunk ümbernimetada osa või lisada teenuse tastamise juhised (Parandatud)
Kokku 20 16,75

Üldiselt artikel on korras, aga vajab natuke redigeerimist. Sissejuhetusse pakkun lisada modsecuritu võimalused, võib piirbuda rundete nimekirjaga mille eest see kaitseb.

Kui näidistel kasutakse kindlat tekstiredaatorit siis võiks lisada vajalikud käsud, näiteks SAVE.

Viimaseks on vaja vastavusse viia viimase osa Nimetuse ja sisu. Kui lubatakse näidata teenuse taastamist siis tuleb seda teha, või anda osale teine nimi "konfiguratsioonifaili taastamine" või muu sarnast.