Talk:Nagios: Difference between revisions

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search
No edit summary
No edit summary
Line 28: Line 28:
| 0,5
| 0,5
| 0,4
| 0,4
| Sissejuhatusest on hästi aru saada, milleks Nagiost kasutatakse. Kuna artikli pealkiri on "Nagios Core ja NRPE" siis oleks oodanud sissejuhatuses ka ülevaadet sellest, mis on NRPE ja milleks seda kasutatakse.
| Sissejuhatusest on hästi aru saada mis on Nagios ja NRPE ja milleks neid kasutatakse.  
|-
|-Revision as of 22:06, 5 January 2012


KRITEERIUM KAAL HINNANG SELGITUS
Skoop 0,5
Artikli tutvustus ja versioon 0,5 0,5 Artikli tutvustus on piisavalt ülevaatlik. Kirjeldatud on ka kasutatud rakenduste ja pluginate versioonid.
Sissejuhatus 0,5 0,4 Sissejuhatusest on hästi aru saada mis on Nagios ja NRPE ja milleks neid kasutatakse.
Tehniliselt korrektne 1 1 Tehnilise korrektsuse hindamine on liiga ajamahukas, selleks peaks ennast teemaga põhjalikult kurssi viima. Pealtnäha tundub, et võimalikud erinevad tõrkeolukorrad ja probleemid on kirjeldatud.
Kasutatud kirjandus 0,5 0,5 Kasutatud kirjandus on hästi välja toodud.
Näited kasutamiseks/käsud 1
Sisu 4
Ülesehitus 1
Kirjavead ja õigekiri 1 1 Kirjavigu ei esinenud.
Kokku 10


Retsenseeris: Meelis Kurnikov AK21