Difference between revisions of "Talk:Nagios"

From ICO wiki
Line 27: Line 27:
 
| Sissejuhatus
 
| Sissejuhatus
 
| 0,5
 
| 0,5
| 0,4
+
| 0,5
 
| Sissejuhatusest on hästi aru saada mis on Nagios ja NRPE ja milleks neid kasutatakse.  
 
| Sissejuhatusest on hästi aru saada mis on Nagios ja NRPE ja milleks neid kasutatakse.  
 
|-
 
|-

Revision as of 22:06, 5 January 2012


KRITEERIUM KAAL HINNANG SELGITUS
Skoop 0,5
Artikli tutvustus ja versioon 0,5 0,5 Artikli tutvustus on piisavalt ülevaatlik. Kirjeldatud on ka kasutatud rakenduste ja pluginate versioonid.
Sissejuhatus 0,5 0,5 Sissejuhatusest on hästi aru saada mis on Nagios ja NRPE ja milleks neid kasutatakse.
Tehniliselt korrektne 1 1 Tehnilise korrektsuse hindamine on liiga ajamahukas, selleks peaks ennast teemaga põhjalikult kurssi viima. Pealtnäha tundub, et võimalikud erinevad tõrkeolukorrad ja probleemid on kirjeldatud.
Kasutatud kirjandus 0,5 0,5 Kasutatud kirjandus on hästi välja toodud.
Näited kasutamiseks/käsud 1
Sisu 4
Ülesehitus 1
Kirjavead ja õigekiri 1 1 Kirjavigu ei esinenud.
Kokku 10


Retsenseeris: Meelis Kurnikov AK21