Talk:Nagios: Difference between revisions

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search
No edit summary
No edit summary
Line 50: Line 50:
| Näited kasutamiseks/käsud
| Näited kasutamiseks/käsud
| 1
| 1
|
| 1
|
| Käsud on muust tekstist kenasti eraldatud ja lihtsalt <i>copy-pastetavad</i>.
|-
|-


Line 57: Line 57:
| Sisu
| Sisu
| 3,5
| 3,5
|
|  
|
|
|-
|-
Line 65: Line 65:
| Ülesehitus
| Ülesehitus
| 1
| 1
|
| 1
|  
| Ülesehitus on loogiliselt järjestatud.
|-
|-Revision as of 22:28, 5 January 2012


KRITEERIUM KAAL HINNANG SELGITUS
Vajalikud eelteadmised 0,5 0,5 Vajalikud eelteadmised on väljatoodud.
Artikli tutvustus ja versioon 0,5 0,5 Artikli tutvustus on piisavalt ülevaatlik. Kirjeldatud on ka kasutatud rakenduste ja pluginate versioonid.
Sissejuhatus 0,5 0,5 Sissejuhatusest on hästi aru saada mis on Nagios ja NRPE ja milleks neid kasutatakse.
Tehniliselt korrektne 1 1 Tehnilise korrektsuse hindamine on liiga ajamahukas, selleks peaks ennast teemaga põhjalikult kurssi viima. Pealtnäha tundub, et võimalikud erinevad tõrkeolukorrad ja probleemid on kirjeldatud.
Kasutatud kirjandus 0,5 0,5 Kasutatud kirjandus on hästi välja toodud.
Näited kasutamiseks/käsud 1 1 Käsud on muust tekstist kenasti eraldatud ja lihtsalt copy-pastetavad.
Sisu 3,5
Ülesehitus 1 1 Ülesehitus on loogiliselt järjestatud.
Kirjavead ja õigekiri 1 1 Kirjavigu ei esinenud.
Autor 0,5 0,5 Autor on väljatoodud.
Kokku 10


Retsenseeris: Meelis Kurnikov AK21