Talk:Nagios

From ICO wiki
Revision as of 22:46, 5 January 2012 by Mekurnik (talk | contribs)
Jump to navigationJump to search


KRITEERIUM KAAL HINNANG SELGITUS
Vajalikud eelteadmised 0,5 0,5 Vajalikud eelteadmised on väljatoodud.
Artikli tutvustus ja versioon 0,5 0,5 Artikli tutvustus on piisavalt ülevaatlik. Kirjeldatud on ka kasutatud rakenduste ja pluginate versioonid.
Sissejuhatus 0,5 0,5 Sissejuhatusest on hästi aru saada mis on Nagios ja NRPE ja milleks neid kasutatakse.
Tehniliselt korrektne 1 1 Tehnilise korrektsuse hindamine on liiga ajamahukas, selleks peaks ennast teemaga põhjalikult kurssi viima. Pealtnäha tundub, et võimalikud erinevad tõrkeolukorrad ja probleemid on kirjeldatud.
Kasutatud kirjandus 0,5 0,5 Kasutatud kirjandus on hästi välja toodud.
Näited kasutamiseks/käsud 1 0,5 Käsud on muust tekstist kenasti eraldatud ja lihtsalt copy-pastetavad.

Mis natuke häiris on see, et mõnes kohas kus tuleb sisestada suhteliselt keerulisi käske(käskude jadasid), siis on jäetud selgitamata, mida need käsud teevad. Näiteks Nagios Core 3.2.3 paigaldamine APT-iga punkt 7 Proovime seda parandada nii:. Järgne 4 käsku, millest 2 ei ole kõige elementaarsemad ja nende mõju võiks olla selgitatud. Veel jäi silma see, et mõnes kohas oleks saanud tegevused tehtud vähemate käskudega. Näiteks Paigaldame monitooringu serverisse NRPE punkt 4 Selleks oleks mõistlik luua eraldi *.cfg fail. Seal luuakse touchga fail, muudetakse omanik, avatakse nanoga ja lisatakse sisu. Touch käsu oleks võinud siinkohal ära jätta ja omaniku muutmine teha peale nanoga faili redigeerimist.

Sisu 3,5
Ülesehitus 1 1 Ülesehitus on loogiliselt järjestatud.
Kirjavead ja õigekiri 1 1 Kirjavigu ei esinenud.
Autor 0,5 0,5 Autor on väljatoodud.
Kokku 10


Retsenseeris: Meelis Kurnikov AK21