Talk:Netsh kasutamine võrguteenuste halduseks

From ICO wiki
Revision as of 01:49, 17 April 2011 by Plume (talk | contribs) (Created page with ''''Retsenseerija:''' '''Priit Lume AK31''' Käesolev juhend on kindlasti abiks, kui tekib vajadus käsurealt võrguseadmeid seadistada. Juhend annab ülevaate netsh kasutamis…')
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigationJump to search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Retsenseerija: Priit Lume AK31


Käesolev juhend on kindlasti abiks, kui tekib vajadus käsurealt võrguseadmeid seadistada. Juhend annab ülevaate netsh kasutamisest ja tutvustab olulisemaid kontekste. Iga tutvustatava toimingu juures on toodud ka näited, kuidas üht või teist asja teha ning välja on toodud ka netsh poolt kuvatavad vastused peale muudatuste rakendamist. Selle juhendi abil peaks käsurealt võrguteenuste ja -seadmete konfigureerimine olema jõukohane ka vähese käsureakogemusega kasutajatele. Siiski on sel juhendil ka mõned puudused. Kahjuks pole tutvustatud kõiki netsh kontekste. Tutvustatud on küll dhcp, routing, ip, advfirewall kontekste, aga tutvustamata on jäänud ras, wins, ipx, netbeui, autodhcp, dnsproxy, igmp, mib, nat, ospf, relay, ja rip kontekstid. Palju tõsisem puudus on aga see, et pole juttu sellest, kuidas kasutada netsh-d skriptimiseks. Mainitud on vaid, et asünkroonsete protsesside tõttu võib teinekord netsh kasutamine keeruliseks osutuda. Kokkuvõtteks võib öelda, et algajale võib see juhend üsna kasulikuks osutuda, kuid süsteemiadministraator ei pruugi siit abi saada.