Talk:Network and Sharing Center

From ICO wiki
Revision as of 17:59, 21 October 2010 by Uluuk (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Tegemist on ülevaatliku kasutusjuhendiga, milles on välja toodud Network and Sharing Center-i põhi kasutusvõimalused.Põhifunktsioonide ülevaade on põhjalik ja ka tavakasutajal on kasutusjuhendist igati abi, sest lisaks kirjalikule seletustele, on abi väljatoodud ka piltide näol. Töös on peamist rõhku pandud piltidele,ning kirjaliku seletuse osakaal jäetud tahaplaanile, kuid tavakasutajale ongi seletamine piltide näol olulisem ja abipakkuvam, kui seda on kirjalik seletus. Negatiivsest poolest jäi silma lisafunktsioonide seletamata jätmine nt. Advanced Sharing Settings, milles on ka väga olulisi võimalusi, mida ka tavakasutaja võiks teada. Kokkuvõtteks võib öelda, et tegu on hea tööga ning kasutusjuhendi eesmärk on täidetud.

--Jvahtre 12:08, 14 October 2010 (EEST)


Timo Trummer A32

Loetud töö Network and Sharing Center' ist jättis mulle kokkuvõttes küllaltki heas mõttes tugeva mulje. On näha, et teema kirjutajal on täiesti olemas selge üldpilt ning teadmised antud valdkonna käsitlemiseks. Peamine rõhuasetus on pandud korralikus formaadis piltidele, millest igaüht on eelnevalt kommenteeritud. Usun, et selline formaat annab enamiku kasutajate jaoks, kes siiani asjast õieti midagi ei teadnud, kõige parema "walkthrough" tulemuse (ehk siis võimaluse step-by-step kõik ise läbi teha ning ka tööle saada). Kohati on välja toodud lausa mitu võimalust ühe ja sama tulemuseni jõudmiseks, millede seast iga kasutaja saab endale mugavaima tee valida. Kirjutise lõppu on autor lisanud ka mitmeid teemakohaseid linke. Paar negatiivsemat joont, mis ehk silma jäid, olid kohati pisut konarlik lauseehituslik ja õigekirja pool, mis mõnd kasutajat ehk lugedes eksitada võiks. Siiski, kokkuvõttes tugev ning oma eesmärgile viiv töö!
Piltide abil on loodud väga hea kasutusjuhend Network and Sharing Centeri kasutamiseks ning võrguühenduse loomiseks, millega ei tohiks keegi hätta jääda. Kui millegi kallal norida, siis lauseehitus meenutab kohati google translationi abil tehtud tõlget, ning tekstis on ka näpuvigu ning kirjavigu. Lisada oleks võinud ka mõned selgitavad definitsioonid (näiteks mis on VPN sisuline tähendus).

Retsenseerija: Urmas Luuk A22