Difference between revisions of "Talk:OnTime"

From ICO wiki
 
(3 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 7: Line 7:
  
 
==Mis meeldis?==
 
==Mis meeldis?==
Tegevused rakenduses on selgelt kirjeldatud. Tundub, et rakendus võiks leida ka praktilist kasutust.
+
Tegevused rakenduses on analüüsis selgelt kirjeldatud. Tundub, et rakendus võiks leida ka praktilist kasutust. Meeldis ka see, et rakendust saab kasutada nii registreerimisega kui ka ilma.
  
 
==Omapoolsed soovitused ja võimalikud probleemid==
 
==Omapoolsed soovitused ja võimalikud probleemid==
Line 13: Line 13:
 
Rakendus on küll mõeldud päevaseks kasutamiseks, aga võiks kaaluda öise ajavahemiku lisamist vaba suhtlemise aja sisse. Nii oleks võimalus suhelda näiteks nendel kasutajatel, kes töötavad öösiti. 8:00 – 22:00 võiks olla vaikimisi märgitud ebasobivaks ajavahemikuks, mida kuvatakse kasutaja andmetes ning  mida saab sealtkaudu muuta.  Nii lisanduks registreeritud kasutajatele võimalus leida enda jaoks suhtlemisaegu enne kella kaheksat hommikul ja pärast kümmet õhtul ilma teise ajatsooni kolimata. Sellega seoses võiks lisada kasutaja andmete vormile ka vaikesätete taastamise nupu.
 
Rakendus on küll mõeldud päevaseks kasutamiseks, aga võiks kaaluda öise ajavahemiku lisamist vaba suhtlemise aja sisse. Nii oleks võimalus suhelda näiteks nendel kasutajatel, kes töötavad öösiti. 8:00 – 22:00 võiks olla vaikimisi märgitud ebasobivaks ajavahemikuks, mida kuvatakse kasutaja andmetes ning  mida saab sealtkaudu muuta.  Nii lisanduks registreeritud kasutajatele võimalus leida enda jaoks suhtlemisaegu enne kella kaheksat hommikul ja pärast kümmet õhtul ilma teise ajatsooni kolimata. Sellega seoses võiks lisada kasutaja andmete vormile ka vaikesätete taastamise nupu.
 
===Sobivast ajast märku andmise võimalus===
 
===Sobivast ajast märku andmise võimalus===
Suhtlemisaja registreerimise võimalust ei ole rakendusse kavandatud. Hetkel tuleks kasutada paralleelselt mõnda teiset vahendit, millega on võimalik leitud ühine aeg kinni panna. Tulevikus võib mõelda võimalusele saata samast rakendusest teisele kasutajale kontaktisoov/ teavitus.
+
Suhtlemisaja registreerimise võimalust ei ole rakendusse kavandatud. Hetkel tuleks kasutada paralleelselt mõnda teist vahendit, millega on võimalik leitud ühine aeg kinni panna. Tulevikus võib mõelda võimalusele saata samast rakendusest teisele kasutajale kontaktisoov/ teavitus.
 
===Andmete edastus===
 
===Andmete edastus===
Põnevateks ja keerulisemateks kohtadeks paistavad olevat liidestused teiste osapooltega. Google API ühendus on analüüsis ühe võimaliku probleemina juba esile tõstetud. Kuna tegu on rakendusega, mida kasutavad paljud isikud samaaegselt, siis võib tekkida küsimusi andmete ajakohasena hoidmisega. Kasutaja isiklikus arvutis asuval rakendusel peab olema teadmine teistest süsteemi kasutajatest ning nende ajatsoonidest. Kas esialgu on mõeldud realiseerida rakendus n-ö näidislahendusena või on kavas värskendada andmeid üle interneti?  Kuna andmesuhtlust ei ole mainitud „Must have“ ega „Nice to have“ loetelus, siis võib oletada, et see on projektist välja jäetud. Seda oleks tore näha „Nice to have“ nimekirjas.
+
Põnevateks ja keerulisemateks kohtadeks paistavad olevat liidestused teiste osapooltega. Google API ühendus on analüüsis ühe võimaliku probleemina juba esile tõstetud. Kuna tegu on rakendusega, mida kasutavad paljud isikud samaaegselt, siis võib tekkida küsimusi andmete ajakohasena hoidmisega. Kasutaja isiklikus arvutis asuval rakendusel peab olema teadmine teistest süsteemi kasutajatest ning nende ajatsoonidest. Samuti on Google API'ga see lugu, et selle kasutamisel on teatud piirangud peal, teatud hulk päringuid mingi aja jooksul, mille ületamisel võidakse raha küsida. Väikese hulga kasutajate puhul ei osutu see vast probleemiks. Kas esialgu on mõeldud realiseerida rakendus n-ö näidislahendusena või on kavas värskendada andmeid üle interneti?  Kuna andmesuhtlust ei ole mainitud „Must have“ ega „Nice to have“ loetelus, siis võib oletada, et see on projektist välja jäetud. Seda oleks tore näha „Nice to have“ nimekirjas.
 +
===Andmebaasi kirjeldus===
 +
Kuigi on mainitud, et rakendusel on olemas andmebaas ning millest see koosneb, siis oleks tahtnud näha ka sellest ülevaatlikumat kirjeldust. Oleks võinud välja tuua selle struktuuri ning erinevate olemite omavahelised suhted.  
  
 
==Kokkuvõte==
 
==Kokkuvõte==
 
Projekt tundub huvitav ning ideel on potentsiaali. Kuna rakenduse eesmärk on hoida kokku kasutaja aega, siis sõltuks selle edukus kasutajasõbralikkusest - viimasele tasub arenduse ajal tähelepanu pöörata.
 
Projekt tundub huvitav ning ideel on potentsiaali. Kuna rakenduse eesmärk on hoida kokku kasutaja aega, siis sõltuks selle edukus kasutajasõbralikkusest - viimasele tasub arenduse ajal tähelepanu pöörata.

Latest revision as of 09:19, 9 November 2016

Retsensioon meeskond OnTime projekti analüüsile

Koostanud: Meeskond Ajamasin


Sissejuhatus

Rakenduse kokkuvõtlik kirjeldus annab üsna hea ülevaate sellest, mida rakendusega on võimalik teha. Kasutuslood ja „Must have“ funktsionaalsuste loetelu on üksteisega vastavuses. Kasutajapõhine ebasobivate aegade häälestus otsing ning „Nice to have“ nimekirjas loetletud suhtlusvõimalused tekitavad ootuse, et tegu on rakendusega, mis on netti ühendatud.

Mis meeldis?

Tegevused rakenduses on analüüsis selgelt kirjeldatud. Tundub, et rakendus võiks leida ka praktilist kasutust. Meeldis ka see, et rakendust saab kasutada nii registreerimisega kui ka ilma.

Omapoolsed soovitused ja võimalikud probleemid

Ajatsoonist sõltuva ebasobiva ajavahemiku muutmine/eemaldamine

Rakendus on küll mõeldud päevaseks kasutamiseks, aga võiks kaaluda öise ajavahemiku lisamist vaba suhtlemise aja sisse. Nii oleks võimalus suhelda näiteks nendel kasutajatel, kes töötavad öösiti. 8:00 – 22:00 võiks olla vaikimisi märgitud ebasobivaks ajavahemikuks, mida kuvatakse kasutaja andmetes ning mida saab sealtkaudu muuta. Nii lisanduks registreeritud kasutajatele võimalus leida enda jaoks suhtlemisaegu enne kella kaheksat hommikul ja pärast kümmet õhtul ilma teise ajatsooni kolimata. Sellega seoses võiks lisada kasutaja andmete vormile ka vaikesätete taastamise nupu.

Sobivast ajast märku andmise võimalus

Suhtlemisaja registreerimise võimalust ei ole rakendusse kavandatud. Hetkel tuleks kasutada paralleelselt mõnda teist vahendit, millega on võimalik leitud ühine aeg kinni panna. Tulevikus võib mõelda võimalusele saata samast rakendusest teisele kasutajale kontaktisoov/ teavitus.

Andmete edastus

Põnevateks ja keerulisemateks kohtadeks paistavad olevat liidestused teiste osapooltega. Google API ühendus on analüüsis ühe võimaliku probleemina juba esile tõstetud. Kuna tegu on rakendusega, mida kasutavad paljud isikud samaaegselt, siis võib tekkida küsimusi andmete ajakohasena hoidmisega. Kasutaja isiklikus arvutis asuval rakendusel peab olema teadmine teistest süsteemi kasutajatest ning nende ajatsoonidest. Samuti on Google API'ga see lugu, et selle kasutamisel on teatud piirangud peal, teatud hulk päringuid mingi aja jooksul, mille ületamisel võidakse raha küsida. Väikese hulga kasutajate puhul ei osutu see vast probleemiks. Kas esialgu on mõeldud realiseerida rakendus n-ö näidislahendusena või on kavas värskendada andmeid üle interneti? Kuna andmesuhtlust ei ole mainitud „Must have“ ega „Nice to have“ loetelus, siis võib oletada, et see on projektist välja jäetud. Seda oleks tore näha „Nice to have“ nimekirjas.

Andmebaasi kirjeldus

Kuigi on mainitud, et rakendusel on olemas andmebaas ning millest see koosneb, siis oleks tahtnud näha ka sellest ülevaatlikumat kirjeldust. Oleks võinud välja tuua selle struktuuri ning erinevate olemite omavahelised suhted.

Kokkuvõte

Projekt tundub huvitav ning ideel on potentsiaali. Kuna rakenduse eesmärk on hoida kokku kasutaja aega, siis sõltuks selle edukus kasutajasõbralikkusest - viimasele tasub arenduse ajal tähelepanu pöörata.