Talk:PS1

From ICO wiki
Revision as of 09:07, 16 May 2011 by Jvahtre (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Hinnang.png


Kokkuvõte

Antud kasutusjuhendi peamisteks negatiivseteks poolteks võib lugeda keelekasutuse ning mõningate oluliste osade puudumist(skoop, kokkuvõte). Kasutusjuhendit võib lugeda informatiivseks ning selle abil on võimalik täita püstitatud ülesanne. Positiivse poolena on välja toodud linkidena lisalugemise võimalus, mis pakub innukamatele lugejatele lisa võimalusi asja veelgi efektsemaks teha. Kokkuvõtlikult võib öelda, et kui väljatoodud puudused kõrvaldada, on tegemist korraliku ning informatiivse kasutusjuhendiga.

Autor

Jvahtre 14:30, 14 May 2011 (EEST)

V1.1 muudatused

Vastavalt kriitikale sain mõningaid aspekte tuunitud, järgnevas loetelus need välja toodud:

Muudetud sai järgmisi asju:

1. Sissejuhatus, sinna lisatud ka skoop

2. Lisatud mõistete seletusi

3. Lisatud kõkkuvõte

4. Kasutatud kirjandust

5. Natukene üldist teksti

6. Alapealkirjade vahele suuremad vahed

Jliiva 14:51, 15 May 2011

V1.1 Arvustus

  • 1. Sissejuhatus, sinna lisatud ka skoop - Sissejuhatus on palju paremini sõnastatud, ning juurde lisatud skoop annab mõista, kellele antud kasutusjuhend mõeldud on. Et asi veelgi ilusam paistaks võiks sinna prompti pildi panna, mis annaks selgema pildi, mida me antud õpetusega muutma hakkame.
  • 2. Lisatud mõistete seletusi - Mõistete seletuste koha pealt, võiks erinevad mõisted panna erinevatele ridadele. Hetke lahendust on lihtsalt raske jälgida.
  • 3. Lisatud kokkuvõte - Kokkuvõtte juures on pealkirjas kirjaviga, kuid üldpilt on korras.Ääremärkusena võib välja tuua, et ";)" märgid ei ole kasutusjuhendi grammatika seisukohalt korrektsed.
  • 4. Kasutatud kirjandust - Kasutatud kirjanduse koha pealt ei saanudki aru, kas asi läks paremaks või hullemaks. Hea asja juures oli see, et nüüd on artiklite lingid vähemalt silmale näha, kuid kindlasti ei läinud asi loetavuse seisukohalt paremaks. Lingid võiksid olla eraldatud üksteise alla.
  • 5. Üldise teksti seisukohalt, on kirjapilt paremaks läinud, kuid sellegipoolest võiks proovida promti väljundid rohkem esile tuua - Pean silmas seda,

et need, mis ei ole kasutaja poolt sisestatavad käsud, vaid promti poolt välja toodud valikuvõimalused, ei peaks olema väikseks tehtud ja kastiga ümbritsetud, vaid neid võiks just kasutajatele, kes seda artiklit loevad, esile tuua.


Parandustega kokku: 8,5 punkti.

--Jvahtre 16:16, 15 May 2011 (EEST)

V1.2 Muudatused

1. Lisasin sissejuhatusse pildi

2. Kokkuvõtte kirjavead parandatud

3. Mõisted viidud eri reale

4. Lisalugemise ja kasutatud kirjanduse lingid eri ridadele viidud

5. Prompt antavatelt väljunditelt ja valikuvõimalustelt eemaldasin kastid.

Jliiva 17:53, 15 May 2011


Arvustus V1.2-le

1.Lisatud pilt annab parema ettekujutuse kasutajale, kes alles hakkab artiklit lugema.Sissejuhatuses enam midagi silma ei hakanud, seega on sellega minu arvamuse kohaselt korras. Positiivseks asjaoluks võib lugeda ka selle, et sõnaseletused on koheselt sissejuhatuse all, ehk kui kasutajal tekib arusaamatus mõne seletuse kohta, võib ta selle tähenduse altpoolt kohe üles otsida.

2. Kokkuvõttes esineb väikseid kirjavigu (olenemata sellest, mitte selles), ning samuti võiks viimased laused korra üle vaadata,ning viimaste lausete ülesehitust korrigeerida.Üldjoontes on pilt märgatavalt paranenud.

3.Mõistete teisele reale viimine, parandas oluliselt loetavust ning sellega on ka nüüd korras.

4.Sama võib öelda lisalugemise ning kasutatud kirjanduse kohta, sest pilt on hoopis teistsugune. Positiivse küljena võib välja tuua, et on lisandunud ka üks lisaks lugemise link.

5. Kasutajal on nüüd parem ülevaade võimalustest, ning loetavus on kindlasti paranenud.

6. Leidsin veel ühe kirjavea tekstist, kus olid vaikimisi asemel kirjutanud vaikimise, kuid see ei omanda suures pildis enam väga suurt rolli.

Hinne koos parandustega: 9,5 punkti.

--Jvahtre 19:21, 15 May 2011 (EEST)


V1.21 Muudatused

1. Parandasin kirjavea.

2. Muutsin kokkuvõtte sõnastust.

Jliiva 19:46, 15 May 2011

Arvustus V1.21-e

Kokkuvõtte sõnastus on palju parem, ning kirjvead on parandatud. Rohkem midagi silma ei hakanud.


Hinne koos parandusega: 10 punkti.