Talk:PXE boot

From ICO wiki
Revision as of 08:28, 10 May 2011 by Mrodes (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigationJump to search

Märten Rodes AK22 hindab:

Juhend on lihtne ja arusaadav, aga selle järgi toimides tema praegusel kujul võib tekkida mitmeid raskusi. Toon välja vead/puudused, mis vajaksid parandamist.

Hea oleks, kui oleks öeldud, et tegutseda tuleb juurkasutaja õigustes.

Ei ole mainitud, et DHCP server nõuab pärast dhcpd.conf-faili muudatust restarti. Kui seda ei tehta, siis seaded ei rakendu.

PXE paigaldamine algab käskudega:

cd tmp
wget http://www.kernel.org/pub/linux/utils/boot/syslinux/syslinux-4.03.tar.bz2

Ei ole määratud, kus kataloogis kasutaja hetkel asub, seega kindlam oleks kasutada cd /tmp, et kasutaja ikka õigesse kataloogi jõuaks.

Antud syslinux-4.03.tar.bz2 faili enam ei eksisteeri sellisel aadressil, nüüd on sellest uuem versioon uue numbriga. Seal saidil on ka kataloogid nagu 4.xx, milles tõenäoliselt kõiki versioone säilitatakse, seega kindlam on failile läbi nende kataloogide viidata. Ja võib ka mainida, et kasutaja võiks üle kontrollida, ega failist uut versiooni ei ole välja lastud.


Veidi hiljem kasutatakse käsku

cp /syslinux-4.03/com32/menu/menu.c32 ./

See jällegi ei tööta, sest juurkataloogis ei ole kataloogi syslinux-4.03 ja kasutaja asub endiselt /tmp kataloogis - seda faili pole mõtet sinna kopeerida, vaid siiski /var/lib/tftpboot/ kataloogi.


Kataloogistruktuuri kirjelduses on ridade alguses /tftpboot. See viitaks jälle nagu nad asuks juurkataloogis. Võiks olla eelnevalt mainitud, täpselt millise kausta alla struktuur luuakse ning eemaldatud kaldkriips struktuuri ridadelt.


Menüüde seadistamise juures on tekstis väike trükiviga - "pxelinux.cfg/defaut". Ja selle all natuke suurem trükiviga, mis tekitab probleeme:

nano ./pxelinux.cf/default


Praegusel kujul hinnang 70%. Palju on vigu (enamust võib tegelikult näpuvigadeks lugeda), mis muudavad juhendi kasutamise oluliselt raskemaks. Kui eelpool kirjeldatud puudused parandada, siis oleks minu poolt hinne 100%. Juhendi ülesehitus on loogiline ja see on igati abiks võrguinstalli serveri ülesseadmises.

Tehtud parandused

Tõesti olid mõningad typo-d tekkinud, ning olin vahepeal kasustade vahel liikunud, kuid seda mainimata jätnud.

Nüüd on typo vead parandatud.

Lisatud info juurkasytaja õiguste ning DHCP taaskäivitamise kohta

syslinux-4.03.tar.bz2 kohal oli mainimata jäetud, et näide käib antud syslinuxi versiooni kohta (sellel hetkel oli päevakohane verisoon)

Lisatud vajalikud tähelepanekud ja muudetud viide

Kataloogi struktuuri juurde lisatud näide kuidas teha, ning muudetud tftpboot info silmapaistvamaks.

--Kniine 23:10, 9 May 2011 (EEST)


Märten vastab:

Kõik paistab korras olevat. Minu poolt rohkem tähelepanekuid ei ole.