Talk:Packetfence

From ICO wiki
Revision as of 00:00, 17 May 2011 by Uluuk (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

KRITEERIUM

KAAL

HINNANG

SELGITUS

Autorid

1

1

Skoop

1

1

Sissejuhatus/kokkuvõte

2

2

Olemas. Sissejuatuses kirjeldatakse lühidalt mida programm teeb.
öeldakse ka ära, et lugejalt eeldatakse käsurea tundmist, et baas teadmised linuxist peaks olemas olema.

Installeerimise osa

3

3

Instaleerimisel juhendist selgelt ära näidatud, mis teisi programme PacketFence töötamiseks vajab ja spetsfiilisemate paketide instaleerimine eraldi välja toodud.

Tehniliselt korrektne

2

2

Käsud on tekstist eristatud

1

1

Konfiguratsiooni kirjeldus

3

3

On kirjeldatud kuidas konfigureerida antud programmi ja ka testida

Parameetrid

2

2

On välja toodud ja seletatud põhilised parameetrid

Tekst

3

3

Teksti osas noriks ainult seda, et veeb kirjutatakse tavalise v'ga

Vormistus

1

1

On loogiliselt ülesehitatud

Kasutatud materjalid

1

1

Kokku

20

20


Hindaja Urmas Luuk