Talk:PlantWise

From ICO wiki
Revision as of 14:16, 12 November 2017 by Ilukas (talk | contribs) (Created page with "== Analüüs retsensioonile == Meeskonna PlantWise eesmärgiks on luua Androidi rakendus, mis võimaldaks hallata koduseid taimi ja oleks oma põhiolemuses koduste taimede ka...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Analüüs retsensioonile

Meeskonna PlantWise eesmärgiks on luua Androidi rakendus, mis võimaldaks hallata koduseid taimi ja oleks oma põhiolemuses koduste taimede kasvatamis-, väetamis- ning kastmisjuhendi andmebaas koos kasutajaliidesega.

Must have funktsionaalsused on selgelt sõnastatud ning katavad rakenduse põhieesmärki, ehk kasutaja taimede haldamist. Nice to have funktsionaalsusena on rakendus mõeldud abilisena, mis annaks infot taimede hetkeolukorra ning hooldusajaloo kohta, ning võimaldaks kasutajal lihtsamini oma taimede informatsiooni hallata. Nice to have funktsionaalsused on tugev edasiarendus ning moodustavad koos must have funktsionaalsustega ühtse terviku. See tähendab, et on tehtud selge eristus rakenduse põhieesmärgi ehk takenduse tuuma (must have) ning lisafunktsioonide ehk nn. vilede ja kellade (nice to have) vahel. Loetletud nice to have funktsionaalsused annavad rakendusele kasutaja vaatepunktist palju juurde.

Plaanitud tehnoloogiad, mida rakenduse arendamisel kasutatakse, on ajakohased (pilveteenus ning mobiilirakendus) ning antud ülesandele vastavad.

Andmebaasitabelid on esmapilgul loogilised ning üleliigseid olemeid ei ole. Võib juhtuda, et mõndele funktsionaalsuste täitmiseks tuleb tabeleid jooksvalt lisada.

Kasutajalood on selgelt sõnastatud ja hõlmavad kõiki kasutajaga seotud aspekte ning katavad ühtlasi ka must have funktsionaalsused.

Kriitilise poole pealt märgiks asjaolu, et kuna arendajatel puudub kogemus Androidi rakenduse ning pilveteenuse arendamises, siis on ehk võetud liiga ambitsioonikas plaan, mistõttu kõik must have funktsionaalsused ei pruugi olla teostatavad ja nice to have funktsionaalsuste täitmiseni ei pruugita jõuda.

Lisaks sellele häiris veidi analüüsis “Edasiarenduse võimaluste” juures loetletud punkt masinõppe ning suurandmete kasutamise kohta. Antud rakenduse jaoks kõlab masinõppe kasutamine loosungina ning ilmselt on keeruline leida antud rakenduse jaoks masinõppele sobivat kasutusotstarvet, millest ka reaalselt kasu oleks, ning mis märkimisväärselt täiendaks rakenduse funktsionaalsust.

Kokkuvõtteks on projekt selgelt üles ehitatud ning läbi mõeldud, ja analüüs on üheselt mõistetav. Kriitikana võib projekt olla veidi liiga ambitsioonikas.


Retsenseeris meeskond H2I, 12.11.2017