Talk:Print Services rolli paigaldamine ja seadistamine Windows Server 2008 R2 operatsioonisüsteemis

From ICO wiki
Revision as of 02:53, 18 April 2011 by Akriisa (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigationJump to search

Referaat kirjeldab lühidalt Windows Server 2008 Print Services rolli paigaldamist ja esimest seadistamist. Tekst on selge ja lihtne, mitmete illustratsioonidega. Kirjeldatud on ka võimalust salvestada serveri kõik printerid faili või sealt sisse lugeda. Lisaväärtuseks võib pidada ka vbs skripti kasutades printerite klientarvutites seadistamise näidet. Mida ei ole mainitud, on võimalus lisada klientidele printerid grupipoliitikat kasutades. Samuti pole räägitud Windows 2008 R2 ja Windows 7 draiverite isoleerimise võimalusest (print spooleri protsessist ja ka teineteisest), ega draiverite uuendamisest. Tähelepanuta on jäänud ka emailide saatmine ja skriptide käivitamine printeri probleemide ilmnemisel. Kui need mõned tähelepanuta jäänud asjad välja arvata, võib-olla see referaadi selguse ja konkreetsuse huvides ongi parem, on tegemist igati kasuliku juhendiga. Selle abil saab ilmselt ka täielik võhik Windows Server 2008 seadistada printereid jagama loetud minutitega.

Ulvar Petmanson, AK22


Print Services rolli paigaldamise ja seadistamise teema on üldjoontes hästi ja arusaadavalt lahti kirjutatud. Rohkem oleks võinud välja tuua eeliseid, mida printserveri kasutamine annab. Kajastamist ei ole leinud grupipoliitika osa printerite seadistamisel kliendi masinatesse. Samuti oleks tahtnud rohkem lugeda printerite haldusvahendite seadistamisest, võimalustest toimingute logimiseks ja kasutajatele õiguste ning piirangute seadmisest.

Aivar Kriisa, AK22