Talk:R&T Soft

From ICO wiki
Revision as of 15:46, 12 November 2012 by Mleinjar (talk | contribs)

Retsensioon programmi R&T Soft analüüsile.

koostanud meeskond AFFA

Üheks analüüsi ja projekti kirjelduse probleemiks on see, et suur osa arusaamisest R&T Soft projektist ja valmivast programmist sõltub sellest, kas lugeja on kursis Everest programmi kasutusvaldkonna ja spetsiifikaga. Kui taustateadmine Everestist puudub, jääb selgusetuks, mille poolest õieti loodav programm juba olemasolevast erineb ja kas ning mis eelised see annab.

Üldiselt võib planeeritud funktsionaalsust pidada igati mõistlikuks ning see peaks katma ära suurema osa elementaarsetest vajadustest. Seega võiks programm valmides olla kasutajale igati kasulik. Analüüsides eraldi planeeritud ja täiendava funktsionaalsuse alapunkte, tekkis teatav hulk täpsustamist vajavaid küsimusi või kitsaskohti, mille arvelt saaks või võiks programmi täiustada, või mis võivad kasutajal enne programmi kasutuselevõttu tekkida :

  • Kui soovitakse logida protsessori, mälu vms kasutatavust, siis oleks hea teada, mis programm kui palju ressursse kasutab.
  • Kui võrreldakse konfiguratsioone, kas on tagatud, et kasutaja, kes ei soovi oma andmeid avaldada, on nö nähtamatu teistele? Sama anonüümsuse või privaatsuse probleem võib tekkida ka planeeritava täiendava funktsionaalsuse puhul, kui andmed serverisse üles laaditakse.
  • Kui detailne on info võrdlemisel, kas kuvatakse ka nt emaplaadi seerianumber?
  • Kas võiks täiendava funktsionaalsusena olla mõistlik ka sõbralist, et saaks näha, kas sõber on uuendanud oma arvuti riistvaralist poolt, ilma, et iga kord peaks eraldi luba küsima?
  • Kas võiks olla mõistlik, et programmi avamisel oleks protsessori ja videokaardi temperatuurid vms info kuvatud ka näiteks stardiribal?

Kokkuvõttes tuleb tõdeda, et valmimisel võiks tegemist olla kasuliku tööriistaga, kuid peamise küsimusena vajaks täpsustamist see, et mille poolest on loodav programm parem kui kirjelduses mainitud Everest, või miks kasutaja peaks teie programmi eelistama? Teades vastust sellele küsimusele, saaks ka paremini hinnata planeeritava funktsionaalsuse otstarbekust. Analüüsi positiivse poole pealt võib mainida ka realiseerimise osas väljatoodud problemaatilisi aspekte, mis peaks suhteliselt adekvaatselt kirjeldama üles kerkida võivaid keerulisi küsimsusi, kuigi esmapilgul tundub, et problemaatilisi aspekte võib tekkida ka oluliselt rohkem.