Talk:ReFS

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Ivo Suur

Sisu : Põgus ülevaade ReFS-i olemusest. Kirjeldatud on ka ReFS-i tehnilisi andmeid. Kuna ReFS pole veel nii levinud, siis on toodud asjakohaseid võrdluseid NTFS-iga. Lisaks on toodud ka selgesti loetavad käsud kuidas failisüsteemi kohta infot saada ja vajadusel seda ka muuta.

Kujundus : Kõik on korrektselt üles ehitatud, loogiliselt järjestatud ja sätitud. Vormistus on ladus ja korrektne.

Viitamine : On kasutatud piisavalt palju erinevaid allikaid ja kõigile on ka eeskujulikult viidatud.

Kokkuvõte : Kõik referaadi komponendid on olemas (sissejuhatus, sisu, kokkuvõte). Töö sisu oli selgesti mõistetav ning loetav. Kuna ise tegin referaadi NTFS-ist ja selle käigus lugesin ka natuke ReFS kohta, siis oligi huvitav sellest natukene põhjalikumalt teada saada.

Punktisumma : 90 /100. Alati saab paremini ja mahukamalt


Karl-Martin Karlson

Sisu : Töö on koostatud väga korrektselt ning autor on jälginud eesti keele nõudeid. Kasutajale, kes pole ReFS-iga eelnevalt kokku puutunud annab antud töö väga hea ülevaate nii tehnilistest aspektidest kui ka kasutamist. Väga hästi on koostatud võrdlus NTFS-iga. Peale referaadi lugemist ei ole vaja minna lisainfot kuskilt otsima - kõik käsud ja selgitused on selgelt välja toodud.

Kujundus : Loogiliselt ülesehitatud ja korrektselt vormistatud.

Viitamine : Mitmeid erinevaid allikaid ja korrektselt viidatud

Kokkuvõte : Kõik tavaliselt nõutud osad on olemas. Töö on hästi loetav ning teksti lugedes ei teki lisaküsimusi. Minu arvates väga põhjalikult ja hästi koostatud töö.

Punktisumma : Hindaksin antud tööd 95 punktiga.


T L

Sisu : ReFS-i on kirjeldatud korektselt samas kui on hakkatud ReFS-i võrdlema NTFS-iga siis võiks see võrdlus olla viidud ka lõppuni ehk on välja toodud ,et on välja toodud mõningad faili süstemei omadused mis osutavad NTFS-i kasuks aga mis NTFS-iga võrreldes paremaks on läinud ei tule otseselt välja. ! Ning millised oleks olukorrad kus näiteks RE FS-i põhimõteliselt ei saagi faili süsteemiks valida ..(Viidetes on antud informatsioon olemas) Tehnilis einformatsiooni tabel on korrektne aga jällegi kuna sisse viidud on võrdlus emoment siis võiks olla millegiga võrreldav.

Kujundus : Mõnes kohas tasuks lauseid tükeldada

Viitamine : On viidatud erinevaid allikaid samas pole kokkuviidud teemadega mid aon käsitletud ITK wikis näiteks NTFS [1]

Kokkuvõte : Enamus nõutud osad on olemas samas teema käsitlus jättab soovida Puudub viide ITK itcollege webilehel juba leiduvale materjalile Punktisumma : Hindanantud tööd 80 punktiga.


Punkti summa kokkuvõtvalt = 88