Talk:SaanEndagaHästiLäbi

From EIK wiki
Revision as of 15:03, 24 March 2013 by Vevainu (talk | contribs) (Created page with '=Meeskond „V“ retsensioon meeskond „SaanEndagaHästiLäbi“ XML-i kohta – 24.03.2013= Esmalt XML struktuuri vaadates jääb silma, et see on väga lihtsa ülesehitus…')
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Meeskond „V“ retsensioon meeskond „SaanEndagaHästiLäbi“ XML-i kohta – 24.03.2013

Esmalt XML struktuuri vaadates jääb silma, et see on väga lihtsa ülesehitusega. Selline lihtne ülesehitus ei vasta ülesandes püstitatud nõuetele. XML struktuur on küll kohati 4 dimensiooniga, kuid enamus nendel puuduvad atribuudid täielikult. Samas ülesandepüstituses oli nõutud 3-el dimensioonil atribuute, mis oleks enam kui lihtsalt „ID“. Nii mõnegi elemendi oleks võinud atribuudiks panna, näiteks nagu „id“, „sex“.

XSD skeemifaili puhul hakkab silma, et isikukood kirjutatakse sõnena mille pikkus on piiratud 11 tähemärgini. Võibolla on pikkuse piiramine see põhjus miks kasutati sõne, kuid nii ei välistata tähemärkide sisestamist. Alternatiivina oleks võinud kasutada numbritüüpi ning „totalDigits“ piirangut, mis samuti piiraks numbrite arvu. Kuupäevamuutujate puhul jääb arusaamatuks, miks ei kasutada sisseehitatud ajatüüpe. Muus osas tegu väga põhjaliku skeemifailiga, mis ei jäta XML koostamisel eksimusteks ruumi.

XSLT-d ise käivitada proovides ilmnes, et üheski brauseris see ei funktsioneeri, mõningase uurimise järel selgus, et probleemiks on täpitähed. Kui täpitähed olid eemaldatud, siis XSLT kuvas XML-is peituva isiku info ilusti vormistatult. Ainus silma häiriv tõik on sünniaeg, mis kuvatakse kujul „198911118“, siinkohal oleks võinud selle paremini loetavaks vormistada. Meeldib idee, et sugulaste ID-d on lingid, mille kaudu võiks vajadusel ka nende info kohe kättesaadav olla, kahjuks selle lõpuni teostus oleks nõudnud juba mingisuguse teenuse olemasolu. XSLT stiilifaile oli ülesandepüstituses nõutud 2 või 3, seega on üks ülesande täitmisest puudu.

Kokkuvõtteks on meeskonnal küll mõningaid puudujääke, kuid kohati on tehtud rohkemgi kui vaja, näiteks väga põhjalik XSD fail. Oleks oodanud ka XSLT näidet konkreetse XML-i peal, kuid ülesandepüstitusel seda otseselt nõutud ei olnud. Töö tulemusestest jääb siiski mulje, et XML teema on läbi töötatud ning aru saadud selle rakendamise võimalustest.

Meeskond "V"