Talk:Security Groups ehk turbe ligipääsurühmad

From ICO wiki
Revision as of 01:29, 17 April 2011 by Vlaas (talk | contribs) (Created page with 'Arvustus: Vahur Laas. Autor mainib, et Security Group'id on kasutusel turvalisuse tõstmiseks ning loetleb millistes Windowsi versioonides on missugused grupid esindatud. Samas …')
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigationJump to search

Arvustus: Vahur Laas.

Autor mainib, et Security Group'id on kasutusel turvalisuse tõstmiseks ning loetleb millistes Windowsi versioonides on missugused grupid esindatud. Samas jääb suhteliselt selgusetuks, kuidas täpselt antud grupid süsteemi turvalisust suurendavad, kas nad on staatilised või muudetavad ning kui muudetavad, siis missuguste vahenditega. Võib arvata, et lugejal, kes ei ole eelnevalt antud teemaga kursis autoriga vähemalt samal või kõrgemal tasemel, ei õnnestu antud töös olevat infot praktikas kasutada.