Talk:Setuid / Setgid

From ICO wiki
KRITEERIUM KAAL HINNANG SELGITUS
Skoop 0,5 0,5 Teema käsitlus oli põhjalik.
Artikli tutvustus ja versioon 0,5 0,5 Artiklit tutvustati sissejuhatuses, andis teemast ülevaate.
Sissejuhatus 0,5 0,5 Sissejuhatus on lihtne ja loogiline.
Tehniliselt korrektne 1 1 Tehniliselt oli korrektne, vigu ei täheldanud.
Kasutatud kirjandus 0,5 0,5 Kasutatud kirjandust oli palju, sealhulgas nii eesti keelseid kui ka inglise keelseid lehti.
Näited kasutamiseks/käsud 1 1 Näiteid oli toodud rohkelt. Kõik oli väga selgelt ette tehtud.
Sisu 4 4 Annab hea ülevaate inimesele, kes puutub sellega kokku esmakordselt. Näiteid erinevate olukordade kohta oli palju ning erinevaid probleeme oli käsitletud.
Ülesehitus 1 1 Sissejuhatus, teema arendus, kokkuvõte olid olemas. Tekst on lihtsasti loetav ja mõistetav.
Kirjavead ja õigekiri 1 1 Vigu ei leidnud.
Kokku 10 10 Artikkel oli tehtud põhjalikult, samas piisavalt lihtsalt, et Linuxi algaja mõistaks, millega on tegu.

Hindaja: Kaspar Kannik
Õpperühm: A21
Kuupäev: 07.12.2016

Õppejõu kommentaar

Seal see probleem, et vaikimisi tekivad failid, kataloogid grupile vaid lugemisõigusega. Selle muutmiseks tuleb faili /etc/profile lisada umask 002 (echo "umask 002" >> /etc/profile) - siis tekivad kataloogid/failid kõikide kasutajate poolt õigustega 775/664 ehk siis grupi poolt ka kirjutatavad lisaks lugemisõigusele. Muudatuste jõustumiseks kasutaja uuesti sisse logida. Igale kasutajale eraldi võib ka umask'i määrata ~/.bashrc failis (echo "umask 002" >> ~/.bashrc) kui tahetakse vaid konkreetsetele kasutajatele lubada. Mõlemad võimalused võiks ka viki artiklis ära mainida. Vaikimisi on umask 022 ehk siis 755/644 ehk siis grupi poolt vaid loetavad ent mitte kirjutatavad nagu käesolevas artiklis kirjeldatud näide eeldab. Oleks üsna ebamugav iga loodava kataloogi, faili õigusi käsitsi muutma hakata.

Lisainfo: