Talk:Stunnel

From ICO wiki
Revision as of 16:30, 8 June 2012 by Plume (talk | contribs)
Jump to navigationJump to search
KRITEERIUM KAAL HINNANG SELGITUS
Versioonide ajalugu 1 1 Olemas
Autor 1 1 Olemas.
Viimase muutmise aeg 1 1 Olemas
Skoop 1 0 Skoop on olemas, kuid minu meelest veidike kitsas. Oleks oodanud muidu kasuliku teenuse veidi põhalikumat tutvustust.
Sissejuhatus 1 0.5 Sissejuhatus on olemas, kuid sõnastatud üsna kohmakalt ja segaselt.
Nõuded 1 0,5 Nõuded või õigemini eeldused on välja toodud, kuigi jääb arusaamatuks, miks on vajalik kahe riistvaralise arvuti olemasolu, kui stunnel suudab olla sama masina peal nii server kui ka klient. Ka võiks ju kasutada virtuaalmasinaid. Ja eeldus, et masinad peavad asuma arvutivõrgus kõlab ka kaunis naljakalt.
Installeerimise ja konfigureerimise osa 3 2 Installeerimise ja seadistamine on olemas, kuid seadistaamine on vormistatud segaselt.
Tehniliselt korrektne (pole suuri vigu) 3 3 Tehniliselt korrektne.
Korraldused on tekstist eristatavad 1 0,5 Korraldused on küll tekstist eristatavad, kuid samamoodi on vormistatud ka konfiguratsioonifailidesse tehtud muudatused, seega on siiski raske vahet teha, mis on mis.
Käskude väljundid on tekstist eristatavad 1 0 Väljundid puuduvad
Muutuvad osad on eristatavad 1 0,5 Muutuvad osad on vormistatud samamoodi kui käsud.
Tekst on loetav (struktuur on olemas) 1 0,5 Tekst on loetav, kuid kommentaarid vaheldumisi samamoodi vormistatud käskude ja seadistustega, on raskesti jälgitav.
Tekst on arusaadav (laused on korrektsed) 1 0.5 Laused on valdavalt korrektsed, kuid esineb kirjavigu, käänamisvigu ja kummalisi väljendeid nt lihttekst. Mõne lause sisu jääb ka arusaamatuks.
Teenuse varundamine 1 0 Varundamiseks soovitatakse kasutada spetsiaalset varundustarkvara.
Teenuse taastamine 2 0 Puudub
Kokku 20 11 Kokkuvõtteks võib öelda, et juhend tundub olevat kirjutatud kiirustades - palju kirjavigu ja kummalisi lauseid ning väljendeid. Kasuliku teenuse tutvustamisel on piirdutud vaid selle kasutamisel koos Sambaga, kuigi oleks saanud seda teemat palju laiemalt avada.

Arvustuse koostas Priit Lume AK41 08.06.2012